Mistä sähkölasku koostuu?

Sähkölasku koostuu sähkön siirrosta, sähköenergiasta ja sähköveroista.

Perustietoa

Sähkönsiirtoyhtiötä ja sähkön siirron hintaa ei pysty kilpailuttamaan, vaan siirtopalvelusta vastaa aina paikallinen jakeluverkkoyhtiö, Helsingissä Helen Sähköverkko Oy. Kulutetun energian toimittaa ja laskuttaa valitsemasi sähkönmyyjä.

Jos olet valinnut paikallisen energiayhtiön sähkönmyyntisopimuksen, saat yhdistetyn laskun samaan konserniin kuuluvilta myynti- ja siirtoyhtiöiltä.

Sähkön kokonaishinnan muodostuminen

Sähkön kokonaishinta muodostuu energian hinnasta, siirtohinnasta ja veroista.

Lisätietoa

Sähköenergialla tarkoitetaan sähkönmyyjän toimittamaa ja asiakkaan käyttämää energiaa ja palvelua. Energian hinta koostuu myyjän omilta voimalaitoksilta, pohjoismaisesta sähköpörssistä tai suoraan toiselta tuottajalta hankkimasta energiasta, energian hinnan vaihtelusta johtuvan riskin suojauskustannuksista sekä muista toiminnan kuluista. Lasku perustuu yleisimmin laskutusjakson aikana käytettyyn sähköenergian määrään sekä kuukausittaiseen perusmaksuun.

Sähkönsiirrolla tarkoitetaan voimaloissa tuotetun sähkön kuljettamista sähkönkäyttäjille sähköverkkoa pitkin. Sähkön siirtohinta koostuu useasta eri tekijästä.

Siirtomaksulla ylläpidetään sähköverkkoa ja rahoitetaan investoinnit uuteen sähköverkkoon sekä katetaan verkkoon sitoutuneesta pääomasta aiheutuneet kustannukset. Siirtomaksu kattaa myös ympärivuorikautisen verkon valvonnan ja viankorjauksen, sähkön kulutuksen mittaamisen ja asiakkaille suunnatut palvelut, kuten kulutustietojen online-raportoinnin.

Lisäksi siirtomaksuista katetaan sähköverkon häviöistä johtuvat kustannukset sekä maksetaan kantaverkkoyhtiölle korvaus valtakunnallisesta sähkön siirrosta. Siirtolasku koostuu tyypillisesti kiinteästä perusmaksusta sekä kulutuksen mukaan muuttuvasta osasta.

Sähköveroa maksetaan sähkön kulutuksesta 2,79372 c/kWh. Vero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähkönsiirtoyhtiö laskuttaa sähköveron asiakkaalta siirtomaksun yhteydessä ja tilittää sen edelleen lyhentämättömänä valtiolle. Sähköveron lisäksi sekä energia- että siirtolaskulla peritään 24 % arvonlisävero.

Mistä näen sähkönsiirron laskuni?

Kirjautumalla Helen Sähköverkon asiointipalveluun saat kokonaiskuvan energiankäytöstäsi, löydät sopimuksesi ja laskusi ja hoidat helposti energiaan liittyvän asioinnin.

Kirjaudu