Muuttuva toimintaympäristö

Kaupunkiolosuhteet

Helen Sähköverkon toimintaympäristö on kaupunkimainen. Helsinki on tiivis väestöltään ja rakennuskannaltaan. Tiiviin kaupungin erityspiirteisiin kuuluu maanrakennuksen ja komponenteille varattujen tilojen kalleus.

Helsingissä sijaitsee yhteiskunnan kannalta tärkeitä toimintoja ja palveluja, kuten valtion keskushallinto ja Suomen talouselämän keskus. Toimintojen ylläpitäminen edellyttää toimintavarmaa sähköverkkoa, mikä luo kaupunkiin hyvinvointia ja turvallisuutta.

helsinki.jpg

Sähkönkäytön näkymä

Helsingin sähkönkäyttöä kasvattaa väestönkasvu, liikenteen sähköistyminen ja lämmitystapamuutos kohti puhtaampia lämmitystapoja. Sähkönkäyttöä pienentää energiatehokkuuden parantuminen palvelusektorilla.

Tulevaisuudessa on merkittäviä tekijöitä, jotka saattavat kasvattaa tai pienentää sähkönkäyttöä riippuen siitä, miten niitä käytetään. Näitä ovat etenkin vetyteollisuuden ratkaisut sekä pienydinreaktorit.

Kaupungin kehittyminen

Helsingin väkiluvun odotetaan edelleen kasvavan ja rakennuskannan tiivistyvän. Nykyisin Helsingin väkiluku on noin 660 000 henkilöä. Kymmenen vuoden kuluttua väkiluvun odotetaan olevan jo yli 700 000 henkilöä. Palvelut ovat perinteisesti olleet suurin sähkönkäyttöryhmä, mutta asumisen odotetaan kasvattavan osuutta.​

Ilmastonmuutoksen torjuminen tuo toimintaympäristöön uusia tekijöitä. Näistä keskeisimpiä ovat lämmityksen ja liikenteen sähköistyminen.

Helsingin väkiluvun ennuste

 
Aikaleima Hidas Perus Nopea
2020 658695 656920 658695
2030 702852 716713 730424
2040 736516 774450 801409
2050 770888 824513 878709
2060 804428 872041 956133

Helsingin väkiluvun kasvu vuoteen 2020 verrattuna

Aikaleima Hidas Perus Nopea
2020 0 0 0
2030 44157 58018 71729
2040 77821 115755 142714
2050 112193 165818 220014
2060 145733 213346 297438

Lämmitystapamuutos

Helsingin tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030. Suurin osa kaupungin ilmastoa lämmittävistä päästöistä syntyy keskitetystä lämmöntuotannosta, jota on tuotettu fossiilisilla polttoaineilla. Helen sulki Hanasaaren voimalan 1.4.2023. Salmisaaren voimalassa kivihiilen käyttö loppuu vuonna 2025.

Suurten yhteistuotantolaitosten sulkeminen tarkoittaa myös sitä, että Helsingistä poistuu merkittävästi sähköntuotantoa. Jatkossa sähköä on siirrettävä kaupunkiin yhä enemmän kantaverkosta.

Fossiilisilla polttoaineilla tuotettu lämpö on tuotettava muilla tavoilla. Uusi päästötön tuotantotapa perustuu osaltaan sähköön. Vuonna 2025 uusia sähkökattiloita on käytössä noin 280 MW ja lämpöpumppujen lämmöntuotantoteho on jo noin 230 MW. Näiden lisäksi on käynnissä selvityshankkeita uusista lämpöpumppulaitoksista, merivesilämpöpumpuista, sähkökattiloista ja hukkalämmön hyödyntämisestä.

Kerrostalokiinteistöjen lämpöpumppujen määrä on kasvanut nopeasti. Vuonna 2023 jo yli 250:llä kerrostalolla oli pääasiallisena lämmönlähteenä maalämpöpumppu tai vastaava. Lämpöpumput lisäävät kiinteistöjen sähkönkäyttöä, jos lämpöpumpuilla korvataan öljy- tai kaukolämpöjärjestelmä.

Sähköinen liikenne

Henkilöautoliikenteen sähköistyminen lisää merkittävästi sähkönkäyttöä Helsingissä. Pääasiassa henkilöautoja ladataan kotona ja työpaikoilla.

Helsinkiläisillä on liikennekäytössä noin 220 000 henkilöautoa. Näistä noin 31 000 (14 %) on ladattavia sähköautoja. Noin 65 % uusista liikennekäyttöön rekisteröidyistä henkilöautoista on ladattavia sähköautoja. Arviolta vuonna 2028 puolet Helsingin liikennekäytössä olevista henkilöautoista on sähköautoja.

Helsingissä liikenteen sähköistymiseen liittyy olennaisesti myös sähköbussit, uudet pikaraitiolinjat ja suurten laivojen maasähkösyötöt.

Muuttuva toimintaympäristö_kuva_4.png

Pientuotanto

Helsingissä pientuotanto tarkoittaa käytännössä aurinkotuotantoa. Helsinkiin on asennettu noin 35 MW:n edestä aurinkopaneeleja. Pientuotannon ennustetaan kasvavan moninkertaiseksi seuraavan vuosikymmenen aikana.

Suurin osa tuotannosta jää asiakkaiden omaan käyttöön. Jakeluverkkoon asti syötettynä tehona näkyy parhaimmillaan noin kuudesosa asennetusta kokonaistuotannosta.

Tutustu vuoden 2022 kehittämissuunitelmaan

Kehittämissuunitelma