Toimitusvarmuus ja verkkorakenne

Suurkaupunkiympäristön vaatimus toimitusvarmuudelle

Helsingissä on paljon yhteiskunnan kannalta kriittisiä toimintoja ja palveluja. Sähkökatkot aiheuttavat suurta haittaa asiakkaille, kaupungille ja yhteiskunnalle.

Siksi Helen Sähköverkon toimitusvarmuuskriteerit ovat huomattavasti nykyisen sähkömarkkinalain laatuvaatimuksia tiukempia.

Helen Sähköverkon erinomainen toimitusvarmuus tarkoittaa, että Helsingissä asiakas kokee ainoastaan keskimäärin puolen tunnin katkon kymmenessä vuodessa.

Suurkaupunkiympäristön vaatima verkkorakenne

  • Suuri yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeiden asiakkaiden määrä, sähkönkäytön keskittyminen pienelle alueelle ja kaupunkiympäristön vaatimukset on huomioitu verkkorakenteessamme.

  • Sähköverkko on rakenteeltaan silmukoitu ja vikatilanteissa sähköä on mahdollista syöttää toista reittiä pitkin.

  • Älykkään sähköverkon ansiosta viat eivät näy monesti lainkaan sähkökatkoina asiakkaille tai sähköt saadaan kytkettyä nopeasti takaisin automaation ja kauko-ohjausten avulla.

  • Tiivis kaupunkirakenne ja maankäytön vaatimukset Helsingissä vaikuttavat myös sähköverkon sijoittamiseen.Verkko on toteutettu suurelta osin maakaapeleilla osana muuta maanalaista yhdyskuntatekniikkaa.

  • Yhteisrakentaminen muiden toimijoiden kanssa kumppaniverkostoa hyödyntäen tuo kustannustehokkuutta ja parantaa työmaiden läpivientiä. Sähköverkon solmupisteet pyritään sijoittamaan lähelle kulutuskeskittymiä monesti myös kiinteistöjen tiloja hyödyntäen. Vaihtoehtona investoinneille tutkimme aktiivisesti sähkönkulutusjoustojen hyödyntämistä.

Tutustu vuoden 2024 kehittämissuunitelmaan

Kehittämissuunitelma (pdf)