Hur kan vi hjälpa?

Beställ elanslutning för småhus
Om du bygger ett hus behöver du en elanslutning via det lokala elnätsbolaget. Det är aktuellt att beställa elanslutningen oftast redan i början av byggskedet, genast när bygglovet beviljats. I Helsingfors levereras elanslutningarna av Helen Elnät.

Anslutning av solel
Driftsättningen av ditt eget solkraftverk ger dig tillgång till el som du själv producerat. Driftsättningen kräver ett tillstånd från det lokala elnätsbolaget. Se till att din elentreprenör som installerat kraftverket gör en anmälan om utrustningen till oss. Anmälan är gratis.Start av småskalig produktion av el

Beställ elanslutning till fastigheten
Om du ska bygga en fastighet behöver du en elanslutning från ditt lokala elnätsbolag. Större byggprojekt behöver en separat arbetsplatsanslutning för byggtiden. Det lönar sig att beställa den slutgiltiga elanslutningen i början av projektet, genast när du har fått elplanerna och bygglovet.

Tillfälligt elanslutning
När elanvändningen är kortvarig eller man inte kan montera en permanent mätningscentral på fastigheten i byggskedet, kan du beställa en tillfällig anslutning till tomten.Tilaa tilapäinen sähköliittymä

Evenemang El
Evenemang El levereras till ett kortvarigt evenemang som pågår högst sex månader. Kontakta anslutningstjänster i god tid i förväg för att komma överens om hur mycket el som behövs.

Tillfällig anslutning
En tillfällig anslutning görs för en bestämd tid och i regel för två år i taget. En tillfällig anslutning är lämplig till exempel när det behövs el till en byggarbetsplats.

Anslutning av produktionsanläggning

Borttagning och försegling av elmätare

Beställ SMS om strömavbrott

Med hjälp av Helen Elnäts SMS-tjänst får kunden meddelande om strömavbrott som berör den egna förbrukningsplatsen. Tjänsten är kostnadsfri för kunderna.

Beställ här

Följ med din elförbrukning

I vår tjänst får du en överblick över din energiförbrukning, håller dig updaterad om dina avtal och fakturor och får hjälp med att sköta ärenden.

Logga in