Elanslutning

Anslut dig till distributionsnätet i Helsingfors.

Tjänsten Sävel

Se din elförbrukning i realtid.

Pågående arbeten i elnätet

Se på kartan var arbeten i elnätet pågår i Helsingfors.

Elöverföringspriser

Se vår prislista.