Tilapäinen sähköliittymä

Kun sähkönkäyttö on lyhytaikaista tai kiinteistölle ei voida rakentamisvaiheessa asentaa vielä pysyvää mittauskeskusta, voit tilata tontille tilapäisliittymän.

Uusi tilapäisliittymä

Tilapäisessä sähköliittymässä Helen Sähköverkko määrittää liittämiskohdan, josta asiakkaan sähköurakoitsija rakentaa tilapäisen liittymisjohdon rakennuskohteeseen. Pidemmät matkat ja kadun ylitykset toteutetaan ilmalinjalla. Mikäli pääkeskus on liittämiskohdan vieressä, voi käyttää suojaputkeen asennettua kaapelia sähköturvallisuusmääräykset huomioiden.

Tilaa nyt

Tilapäisliittymän purku

Jos haluat tilata tilapäisliittymän purun, muistathan päättää sähkösopimuksen ja huolehtia tilapäislinjan purkamisesta. Tilapäisliittymän purku on asiakkaalle maksutonta.

Tilaa tilapäisliittymän purku

Kuinka asiat etenevät?

Varmista tilapäisen liittymän liitettävyys
Tilapäisen liittymän liitettävyys tulee tarkistaa, kun tarvittava liittymän koko on tiedossa. Katsomme sijainnin ja toivotun liittymäkoon perusteella, onko liittymä liitettävissä nykyiseen verkkoon.

Tilaa tilapäinen liittymä
Jos toivottu liittymä on liitettävissä verkkoon, tee tilaus Helen sähköverkon tilausjärjestelmän kautta. Tilauksen yhteydessä tehdään tilapäinen liittymissopimus määräajaksi.

Sähköurakoitsija tilaa kytkennän ja mittaroinnin
Oma sähköurakoitsijasi vastaa sähköpääkeskuksesta ja sähköverkon tilapäisen liittymiskaapelin asennus- ja maarakennustöistä ilmoittamallemme liittämiskohdalle. Sähköurakoitsijasi tekee mittarointi- ja kytkentä tilauksen urakoitsija online-järjestelmästä.

Tee sähkösopimus valitsemasi sähkönmyyjän kanssa
Sähkönmyyjäsi löytää osoitteella käyttöpaikkatunnuksen.

Käsittelemme mittarointitilauksen ja tilaamme yhteistyöurakoitsijaltamme tilapäisen keskuksen kytkennän
Yhteistyöurakoitsijamme sopii sähköurakoitsijasi kanssa tarkan aikataulun tilapäisen keskuksen kytkennälle. Kytkentätilaus etenee urakoitsijallemme asti vasta, kun olet tehnyt sähkösopimuksen.

Tilapäinen liittymä on kytketty
Kytkemme urakoitsijasi asentaman liittymisjohdon sähköverkon liittämiskohdassa ja asennamme keskukseen sähkömittarin urakoitsijasi kanssa sovittuna ajankohtana. Laskutamme tämän jälkeen määräaikaisen liittymän ja mahdollisten lisäkaapelien kytkennästä palveluhinnastomme mukaisesti. Laskutus pyörähtää käyntiin mittarin asennuspäivästä.

Tilapäisen liittymän purkaminen
Tee tilapäisen liittymän purkutilaus tilausjärjestelmän kautta. Kytkemme irti liittymän ja poistamme sähkömittarin, jonka jälkeen laskutus päättyy. Asiakas huolehtii tilapäisen linjan purkamisesta, kun tilapäinen liittymä on irtikytketty.