Tutkimukset

Tältä sivulta löydät tutkimus- ja kehitystyön painopisteidemme kuvaukset sekä julkaisut ja loppuraportit niistä hankkeista, joihin Helen Sähköverkko on aktiivisesti osallistunut.

Tutkimus- ja kehitystyön painopisteet sekä julkaisut

Toimintaympäristö on muuttumassa globaalisti, valtakunnallisesti ja paikallisesti. Ilmastonmuutoksen torjuminen vaikuttaa laajasti käytettyihin energiamuotoihin, energiatehokkuuteen, tuotantoyksiköiden kokoon sekä sijaintiin ja näiden kautta sähkön siirtotarpeeseen. Kaupungin kasvu edellyttää myös tiiviimpää yhdyskuntarakennetta, mikä aiheuttaa painetta kompakteihin sähköverkon rakenteisiin. Muutosten myötä koko sähkönjakelujärjestelmän rakennetta on tarkasteltava uudelleen. Tutkimustyöllä haemme parhaita ratkaisuja, sekä järjestelmätasolla että yksittäisissä teknologisissa sovelluksissa.

Alta löydät teemakohtaisesti julkaisut ja loppuraportit niistä hankkeista, joihin Helen Sähköverkko on aktiivisesti osallistunut.

Tutustu vuoden 2024 kehittämissuunitelmaan

Kehittämissuunitelma (pdf)