Remontit, saneeraukset ja lämmitysmuodon vaihdokset

Yhtiösi talotekniikkaan tehdään määräajoin perusparannuksia, kuten uusitaan lämmitysjärjestelmä. Uudistusten vuoksi yhtiön sähkönkäyttö voi kasvaa ja tarvitset suuremman sähköliittymän eli käytännössä suuremmat pääsulakkeet.

Kuinka asiat etenevät

Käy sähkösuunnittelijasi kanssa seikkaperäinen dialogi sähkönkäyttötarpeesta ja päättäkää yhdessä oikean suuruinen liittymän koko, joka palvelee yhtiönne tarpeita nyt ja tulevaisuudessa.

Liittymän kokoa ei kannata suurentaa ilman kriittistä tarkastelua. Helsingin alueella on hyvin tyypillistä, että olemassa olevaa sähköliittymää käytetään vai pieniltä osin. Tämä tarkoittaa, että sähköjärjestelmässäsi on jo valmiiksi paljon hyödyntämätöntä kapasiteettia. Tarkista siis omasähköverkko-palvelusta toteutuneet sähkönkulutukset ja liittymän koko. Palvelu näyttää myös vapaan kapasiteetin.

Tilatkaa sähköurakoitsijanne kanssa liittymän muutostyöt ajoissa, sillä isot tehontarpeet vaativat tyypillisesti jonkin verran sähköverkon rakentamista. Kiinteistösi alueella olevat työt kuuluvat kokonaisuudessaan teille. Yleisellä katualueella sähköverkkoa rakentaa Helen Sähköverkko.

Liittymän suurentamisesta tehdään aina uudet liittymissopimukset, jotka saat allekirjoitettavaksi tilauksen käsittelyn yhteydessä. Allekirjoita sopimus nopeasti, jotta voimme sen jälkeen edistää liittymäsi vaatimia rakennustöitä. Liittymän suurentamisesta tulee kertaluontoinen liittymismaksu.

Sähköurakoitsijasi vastaa muista vaadittavista ilmoituksista verkkoyhtiölle. Hän toimittaa sähkösuunnitelmat ja tilaa verkkoyhtiöltä tarvittavat asennustyöt.

Huolehdi myös, että sähköurakoitsijasi antaa sinulle kattavan perehdytyksen ja pöytäkirjat tehdyistä töistä.

Huomaathan vielä...

...että jos yhtiössäsi on muita sähkökäyttäjiä (esim. taloyhtiön asukkaat tai liikerakennuksen  vuokralaiset), he hoitavat remontinaikana omista sähkösopimuksistaan yhtenevällä tavalla. Esimerkiksi jos remontin aikana asunnoissa ei voi asua, voi olla järkevää että kaikkien asuntojen sähkösopimukset katkaistaan remontin ajaksi. Kun remontti on valmis, asukkaat tekevät uudestaan sopimukset.