Liittymisjohdon muutos

Sähköverkon kaikki muutostyöt tilataan sähköisen asiointipalvelun kautta. Liittymisjohdon muutoksella tarkoitetaan esimerkiksi ilmajohdon muutosta maakaapeliksi tai kaapelin uusimista.

Tilaaminen

Kaivutyöt tonttiosuudella kuuluvat asiakkaan vastuulle. Katualueella tehtävät muutostyöt kuuluvat lähtökohtaisesti Helen Sähköverkon vastuulle.

Liittymisjohdon muutostyöt tilataan tilauslomakkeen kautta. Täytä tiedot huolellisesti käsittelyn sujuvoittamiseksi. Huomaathan, että jos kohteessa suurennetaan pääsulakkeita samalla kertaa, tilaa työ kokonaisuudessaan pääsulakkeen muutostyönä.

Tilaa