Pitkän tähtäimen suunnitelma

Sähköverkkoon investoidaan kaupungin kehittymisen ja energiamurroksen mahdollistamiseksi sekä toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi seuraavan 10 vuoden aikana 420 M€.

Pitkän tähtäimen suunnitelma 2022-2031

Helen Sähköverkon pitkän tähtäimen suunnitelman mukaiset bruttoinvestoinnit verkko-omaisuuteen 2022-2031 ovat noin 420 miljoonaa euroa.

Seuraavan kymmenen vuoden aikana verkko-omaisuuden huoltoihin ja tarkastuksiin tullaan käyttämään noin 13 miljoonaa euroa.

Pitkän_tähtäimen_suunnitelma_kuva1.png

Korvaus- ja muutosinvestoinnit

Korvaus- ja muutosinvestoinnit (noin 370 M€) sisältävät kaupungin kehittymisen ja energiamurroksen mahdollistavia merkittäviä verkon muutosinvestointeja sekä ikääntyneen sähköverkon uudistamista.

Kaupungin kehittymisen ja energiamurroksen mahdollistaviin muutoksiin on arvioitu investoitavan seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 160 miljoonaa euroa. Suuri osa näistä investoinneista kohdistuu 110 kV suurjännitteiseen jakeluverkkoon, sähköasemiin ja sähkömittareihin.

Korvaus-ja muutosinvestoinnit (M€)

  Mittarit Pienjännitteinen jakeluverkko Muuntamot Keskijännitteinen jakeluverkko Sähköasemat Suurjännitteinen jakeluverkko
2022 3.53 4.8 2.9 3.8 4.16 2.07
2023 7.98 4.8 2.9 3.8 6.54 2.57
2024 12.16 4.8 2.9 3.8 17.67 6.42
2025 8.26 4.8 2.9 3.8 20.72 7.69
2026 8.26 4.8 2.9 3.8 20.78 8.99
2027 8.26 4.8 2.9 3.8 18.23 12.46
2028 8.26 4.8 2.9 3.8 12.95 23.33
2029 8.26 4.8 2.9 3.8 19.93 0.1
2030 8.26 4.8 2.9 3.8 14.4 0.2
2031 1.05 4.8 2.9 3.8 10.32 0

 

Laajennusinvestoinnit

Verkko-omaisuuden laajennusinvestoineilla mahdollistetaan kaupungin uusien asuinalueiden rakentuminen. Näihin kaupungin kasvun mahdollistaviin investointeihin on arvioitu käytettävän seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 50 miljoonaa euroa kohdistuen pääosin uuden keski- ja pienjänniteverkon sekä muuntamoiden rakentamiseen. Uutta keskijänniteverkkoa rakennetaan noin 200 km. pienjänniteverkkoa 400 km ja muuntamoita 200 kpl.

Laajennusinvestoinnit (M€)

  Mittarit Pienjännitteinen jakeluverkko Muuntamot Keskijännitteinen jakeluverkko Sähköasemat
2022 1.04 1.71 1.44 0.85 0
2023 0.89 1.71 1.44 0.85 1.4
2024 0.89 1.71 1.44 0.85 0
2025 0.89 1.71 1.44 0.85 0
2026 0.89 1.66 1.41 0.81 0
2027 0.89 1.53 1.32 0.72 0
2028 0.89 1.53 1.32 0.72 0
2029 0.89 1.53 1.32 0.72 0
2030 0.89 1.53 1.32 0.72 0
2031 0.89 1.53 1.32 0.72 0

Tutustu vuoden 2022 kehittämissuunitelmaan

Kehittämissuunitelma