Pitkän tähtäimen suunnitelma

Sähköverkkoon investoidaan kaupungin kehittymisen ja vihreän siirtymän mahdollistamiseksi sekä toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi seuraavan 10 vuoden aikana 310 M€.

Pitkän tähtäimen suunnitelma 2024-2033

Helen Sähköverkon pitkän tähtäimen suunnitelman mukaiset bruttoinvestoinnit verkko-omaisuuteen 2024-2033 ovat noin 310 miljoonaa euroa.

Seuraavan kymmenen vuoden aikana verkko-omaisuuden huoltoihin ja tarkastuksiin tullaan käyttämään noin 15 miljoonaa euroa.

Pitkän_tähtäimen_suunnitelma_kuva1.png

Korvaus- ja muutosinvestoinnit

Korvaus- ja muutosinvestoinnit (noin 230 M€) sisältävät kaupungin kehittymisen ja vihreän siirtymän (noin 80 M€) mahdollistavia merkittäviä verkon muutosinvestointeja sekä ikääntyneen sähköverkon uudistamista. Suuri osa näistä investoinneista kohdistuu 110 kV suurjännitteiseen jakeluverkkoon, sähköasemiin ja sähkömittareihin.

Laajennusinvestoinnit

Verkko-omaisuuden laajennusinvestoineilla mahdollistetaan kaupungin uusien asuinalueiden rakentuminen. Näihin kaupungin kasvun mahdollistaviin investointeihin on arvioitu käytettävän seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 80 miljoonaa euroa kohdistuen pääosin uuden keski- ja pienjänniteverkon sekä muuntamoiden rakentamiseen. Uutta keskijänniteverkkoa rakennetaan noin 200 km. pienjänniteverkkoa 400 km ja muuntamoita 200 kpl.

Tutustu vuoden 2024 kehittämissuunitelmaan

Kehittämissuunitelma (pdf)