Remontit, saneeraukset ja lämmitystapamuutokset

Rakennukset kaipaavat aika-ajoin perusteellisempaa remonttia ja uudistamista. Vanha talo voidaan peruskorjata, jolloin tyypillisesti uusitaan sähköjärjestelmän kaikki osat keskuksista kaapeleihin ja sähkölaitteisiin. Nämä työt vaativat sähkökatkoa sähköliittymääsi, joka pitää tilata Helsingissä paikalliselta verkkoyhtiöltä, Helen Sähköverkolta.

Kuva työmaasta kadun varrella. Kadun varsi on aidoitettu, aidan takana putkia.

Muutostyöt käytännössä

Sähköliittymän peruskorjaamiseen kannattaa sisällyttää liittymiskaapelin ja pääkeskuksen uusiminen. Nämä ovat sähköjesi tärkeimmät osat, joiden läpi kaikki sähköenergia kulkee. Ennen muutostyötä on luontevaa käydä sähköremontti läpi sähköurakoitsijasi kanssa. Hän toimii asiantuntijakumppanina ja hoitaa tarvittavat toimenpiteet, tilaukset ja ilmoitukset sähköverkkoyhtiön kanssa. Sinun roolisi on mahdollisten sopimusten allekirjoittaminen. Hyvä ja asiantunteva sähköurakoitsija mahdollistaa tarpeet täyttävän sähköjärjestelmän tuleviksi vuosikymmeniksi.

Kuinka toimia?

Suunnittele ja pohdi remontin tarvetta yhdessä asiantuntevan sähköurakoitsijan kanssa.

Miettikää pidemmällä aikajänteellä (vuosia eteenpäin) mahdollisia tarpeita, joihin tarvitaan sähköä. Näitä ovat esimerkiksi sähköautojen lataus ja aurinkosähkölaitteet.

Sähköurakoitsijasi toimii remonttityömaanne organisoijana. Hän tekee sähköjen uudistustyöt kiinteistönne alueella.

Sähköurakoitsija tilaa tarvittavat sähköjakelun keskeytyksen ja sähkömittarityöt Helen Sähköverkolta nettisivuiltamme. Tilaa katkaisu jos kohde jää pidemmäksi aikaa jännitteettömäsi ja erikseen kytkentä kun haluat ottaa liittymän jälleen käyttöön. Saman päivän tai vuorokauden aikana tehtävä katkaisu ja kytkentä tilataan jännitekatkona. Huomioitava, että pääkeskuksen siirto vaatii aina jännitekatkon. Keskusta ei saa siirtää tai purkaa jännitteisenä.

Helen Sähköverkon verkostourakoitsija tekee sähköjen katkaisun sähköverkosta ja sähkömittarin asennustyöt. Tarvittaessa Helen Sähköverkko uudistaa katualueella liittymiskaapelin uusimistyöt tonttisi rajalle.