Sähkö­katkojen hyvi­tykset ja kor­vaukset

Hyvitämme yli 12 tunnin yhtäjaksoisesta sähkökatkosta vakiokorvauksen laskullasi. Saat korvauksen automaattisesti eikä sinun tarvitse tehdä asian eteen mitään.

Vakiokorvaukset sähkökatkon keston perusteella

Vakiokorvauksen määrä loppukäyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta on

  • 10 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 12 tuntia mutta vähemmän kuin 24 tuntia
  • 25 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 24 tuntia mutta vähemmän kuin 48 tuntia
  • 50 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 48 tuntia mutta vähemmän kuin 72 tuntia
  • 100 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 72 tuntia mutta vähemmän kuin 120 tuntia
  • 150 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 120 tuntia mutta vähemmän kuin 288 tuntia
  • 200 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 288 tuntia


Vakiokorvauksen enimmäismäärä on 2 000 euroa. Vakiokorvaus maksetaan 6 kuukauden kuluessa sähkökatkosta.

Vahingonkorvaus verkkopalvelun virheen vuoksi

Sähkökatkon aiheuttaman vahingon sattuessa voit itse valita haetko vahingonkorvausta verkkoyhtiöltä vai omalta vakuutusyhtiöltäsi. Helen Sähköverkko arvioi kaikki korvaustilanteet tapauskohtaisesti.

Verkkoyhtiö on velvollinen maksamaan vahingonkorvauksia tilanteissa, joissa verkkopalvelussa on ollut virhe. Verkkopalvelun virheellä tarkoitetaan tilannetta, jossa sähkön laatu ei vastaa Suomessa noudatettavien standardien vaatimuksia, tai sähkönjakelu on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt, eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi nollaviat sekä pitkäaikaiset yli- tai alijännitteet.

Sähkönjakelulta ei voida edellyttää keskeytyksettömyyttä, sillä sähköverkko on aina alttiina erilaisille sää- ja muille ilmiöille. Sähkökatkojen yhteydessä syntyy usein normaaleja hetkellisiä jännitevaihteluita, jotka CE-merkittyjen sähkölaitteiden tulee kestää vastaavasti kun ne kestävät laitteen irroittamiset ja kytkemiset sähköverkkoon. Sähkökatkot ja niiden yhteydessä esiintyvät normaalit jännitevaihtelut eivät lähtökohtaisesti täytä verkkopalvelun virheen määritelmiä.

Korvauskäytäntömme perustuvat sähkömarkkinalakiin, siihen pohjautuviin yleisiin sopimusehtoihin, kuten verkkopalvelu-, sähköntoimitus- tai liittymisehtoihin, asiakkaiden kanssa tehtyihin sopimuksiin sekä toimialasuosituksiin.

Tutustu sopimusehtoihin

Lisätietoa

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Jos verkkopalvelussa on ollut virhe, sähkön käyttäjällä on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii virheen vuoksi. Sähkönjakelun mahdollista virhettä arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Vahingot jaetaan välittömiin ja välillisiin. Esimerkiksi rikkoutuneet laitteet sekä kuluttajan sulaneet pakasteet ovat välittömiä kustannuksia.

Välillisiä vahinkoja ovat taas mahdollisesti aiheutuvat käyttöhyödyn tai asumismukavuuden menetykset. Yrityksen kannalta tyypillisimpiä välillisiä vahinkoja voivat olla sähkökatkosta johtuvat tulonmenetykset tuotannon keskeytyessä. Välilliset vahingot korvataan vain, jos vahinko johtuu sähköverkkoyhtiön huolimattomuudesta. Näin ollen esimerkiksi yrittäjän tulonmenetyksiä ei korvata myrskyn aiheuttaman sähkökatkon tapauksessa. Mikäli sähkökatko voi aiheuttaa merkittäviä tulonmenetyksiä, kannattaa varautua omalla varavoimalla tai vakuuttamalla.

Voit hakea sähkökatkon aiheuttaman vahingon sattuessa vahingonkorvausta Anna palautetta -lomakkeemme kautta. Pääset lomakkeelle alla olevasta painikkeesta.

Anna palautetta