Vastuullisuus

Vastuullisuus on tärkeä osa strategiaamme ja olemme koko organisaation voimin sitoutuneet toimimaan vastuullisesti. Johdamme määrätietoisesti tavoitteidemme mukaista vastuullisuustyötä eri ESG-osa-alueilla. Olemme sitouttaneet vastuullisuustavoitteisiimme myös yhteistyökumppaniverkostomme. 

Vastuullisuus Helenissä

Helen-konsernin vastuullisuusohjelma ohjaa kaikkea toimintaamme. Vastuullisuusohjelma koostuu kuudesta teemasta, jotka ovat kestävä energiajärjestelmä, luonnon monimuotoisuus, houkutteleva työnantaja, vastuullinen toimitusketju, asiakaslähtöiset tuotteet ja palvelut sekä vaatimustenmukaisuus.

Lue lisää vastuullisuusohjelmastamme

Kestävän energiajärjestelmän mahdollistaja

Luotettavalla ja toimintavarmalla sähköverkolla on merkittävä rooli energiamurroksessa. Sähkönkulutus kasvaa voimakkaasti lämmöntuotannon sähköistyessä, mikä edellyttää muutoksia ja investointeja sähköverkkoon.

Lisäksi olemme selvittäneet hiilijalanjälkemme ja laatineet toimenpideohjelman suorien ja epäsuorien päästöjen vähentämiseksi.

Edistämme hankintojen kestävyyttä

Sähköverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavat yhteistyökumppanimme, minkä lisäksi ostamme laajasti erilaisia urakointeja ja palveluita. Hiilijalanjäljestämme jopa 95 % tulee hankinnoista ja toimitusketjusta. Siksi olemme ulottaneet päästövähennystavoitteet kaikkiin hankintoihimme ja kumppanuuksiimme.

Olemme sitoutuneet green deal- sopimukseen työmaapäästöjen vähentämiseksi ja asettaneet vuosittaiset päästövähennystavoitteet vuoteen 2030 asti.

Työturvallisuus

Työntekijöidemme hyvinvointi on meille tärkeää ja edistämme hyvää työturvallisuuskulttuuria verkostoissamme. Haemme aktiivisesti parhaita käytäntöjä ja oppeja yhdessä kumppaneidemme ja muiden sidosryhmien kanssa työturvallisuuden kehittämiseksi.

Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmämme on ISO 45001 sertifioitu. Johdamme omaa ja kumppaneidemme työturvallisuutta tavoitteellisesti ja seuraamme näitä tavoitteita eri suorituskyvyn mittareilla.