Uutinen / 13.6.2024

Helen Sähköverkko on siirtynyt uusiutuvien polttoaineiden käyttöön työmailla

Helen Sähköverkon työmailla käytettävä uusiutuva diesel vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia käytettyä polttoainelitraa kohti.

Kerroimme viime vuonna, että osana Helen-konsernia olemme sitoutuneet työmaiden kasvihuonekaasupäästöjä vähentävään Green Deal -sopimukseen. Helen-konserni on laatinut vähennysten toteuttamiseksi toimenpideohjelman, joka asettaa selkeät tavoitteet työmaiden päästöjen vähentämiseksi.

Sopimuksessa sitoudumme siihen, että työmaamme ovat vuoteen 2025 loppuun mennessä fossiilittomia, mikä tarkoittaa siirtymistä uusiutuviin polttoaineisiin. Lisäksi tavoitteena on, että työmaillamme käytettävistä työkoneista ja kuljetuskalustosta vähintään 20 prosenttia toimii sähköllä, vedyllä tai biokaasulla.

Tänä vuonna Helen Sähköverkon työmaiden työmaakoneissa sekä yhteiskäyttöautoissa on alettu käyttää uusiutuvaa polttoainetta, HVO-dieseliä.

Etenemme asteittain kohti fossiilivapaita työmaita. Siirrymme ensin käyttämään uusiutuvia polttoaineita verkonrakennuskumppanimme Eltelin kanssa ja sähköasemien kunnossapitokumppanimme Omexomin kanssa heidän omien työkoneiden ja autojen osalta. Lisäksi uusien sähkömittareiden asennukset tehdään lähes kokonaan käyttämällä sähköpakettiautoja, kommentoi Helen Sähköverkon kehityspäällikkö Oskari Patjas.

Tavoitteemme on, että tulevaisuudessa uusiutuvien polttoaineiden käyttö ulotetaan koskemaan myös kumppaneidemme alihankintaa, jolloin päästöjä voidaan vähentää koko toimitusketjussa. Edistämme myös sähköautojen käytön lisäämistä töissämme ja etsimme aktiivisesti keinoja edistää päästöjen vähentämistä ja kiertotaloutta työmaillamme käyttämällä mahdollisuuksien mukaan myös kierrätettäviä materiaaleja, kuten asfalttia ja maa-aineksia. Olemme sopineet myös verkonrakennuskumppanimme Eltelin kanssa vähäpäästöisen työmaan pilotoinnista ja kehittämme yhdessä kumppaneiden kanssa työmaiden päästölaskentaa.

Helenin tavoitteena on hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi olemme jo aiemmin sitoutuneet Science Based Targets -aloitteen (SBTi) päästövähennystavoitteisiin, ja Green Deal -sopimuksen mukainen ilmastotyö tukee osaltaan SBTi:n Scope 3 -kasvihuonepäästöjen vähentämistä.

Lue lisää aiheesta

Vastuullisuus