Uutinen / 12.3.2024

Helen Sähköverkko ottaa käyttöön Suomen ensimmäisen ympäristöystävällisen kaasueristeisen keskijännitekojeiston

Helen Sähköverkko on ottanut käyttöön Suomen ensimmäisen ympäristöystävällisen SF6-vapaan kaasueristeisen RMU-keskijännitekojeiston. Kojeiston käyttöönotto on yksi konkreettisista teoistamme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

F-kaasuihin kuuluva SF6-kaasu eli rikkiheksafluoridi on voimakas kasvihuonekaasu, joka on yli 20 000 kertaa voimakkaampi kuin hiilidioksidi. SF6-kaasua on käytetty eristekaasuna kaasueristeisissä suurjännitekojeistoissa, sillä se on mahdollistanut kojeiston pienen koon verrattuna ilmaeristeisiin kojeistoihin.

Helen Sähköverkko on etsinyt aktiivisesti vaihtoehtoja SF6-kaasun korvaamiseksi. Kojeiston käyttöönotto on yksi konkreettisista teoistamme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, sillä kojeiston uusi teknologia ei sisällä ympäristölle haitallisia F-kaasuja. Kojeistossa hyödynnetään uutta CleanAir-teknologiaa, jossa puhdas teollisuusilma on kojeiston sisällä paineistettuna.

– Helen-konsernilla on kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet. Ensimmäiset pilottikojeistojen asennukset ovat osa Helen Sähköverkon päästöjen vähentämisen toimenpideohjelmaa, ja niitä tulee tehtäväksi lähiaikoina lisää. Käymme näistä saatavat kokemukset läpi valmistajien ja asennuskumppaneiden kanssa ja teemme niiden perusteella päätöksiä etenemisestä, kertoo Helen Sähköverkon kehityspäällikkö Oskari Patjas.

Kojeisto otettiin käyttöön Helsingin Sompasaaressa maaliskuussa. Kojeiston laitevalmistaja on Siemens Oy ja asennuksesta vastasi Eltel. Jatkossa siirrymme uusien kojeistojen hankinnoissa asteittain kohti kokonaan SF6-vapaita ratkaisuja ja seuraamme aktiivisesti teknologioiden kehittymistä eri jännitetasoilla.

– On hienoa, että uudenlainen SF6-vapaa kojeisto on saatu käyttöön. Tällaiset uudet entistä ympäristöystävällisemmät ratkaisut antavat meille konkreettisia työkaluja vihreän siirtymän mahdollistamiseksi, kommentoi Helen Sähköverkon hankepäällikkö Antti Yli-Savola.

Lue lisää aiheesta

Vastuullisuus