Katsaus vuoteen 2018

Sähkönkulutus säilyi samana

Helsingin asukasluku kasvaa ja rakentaminen on vilkasta. Asiakkaiden sähkönkäyttö säilyi vuonna 2018 samalla tasolla kuin edellisinäkin vuosina.

Pientuottajien lukumäärä jatkaa kasvuaan. Vuoden 2018 lopussa Helsingissä oli kolmesataa sähkön pientuottajaa, joiden aurinkopaneelit tuottivat aurinkoisena kesäpäivänä puhdasta aurinkoenergiaa 6 000 kWp:n teholla.

Sähköverkon luotettavuus erinomainen

Sähkökatkot ovat Helsingissä harvinaisia ja jäävät lyhyiksi. Viime vuonna asiakaskohtainen keskimääräinen keskeytysaika oli 4,9 minuuttia. Käytännössä helsinkiläinen kokee kerran kymmenessä vuodessa yhden puolen tunnin pituisen sähkönjakelun keskeytyksen.

otavamedia-470.jpg

Muuntamo.JPG

Luotettavuuteen panostuksia

Vuosikymmenten määrätietoisen investointien tuloksena sähköverkkomme on säävarma, sillä käytännössä kaikki myrskytuulille alttiit jakeluverkon johdot on kaapeloitu.

Automaatiota lisäämällä on sähkönjakelun luotettavuutta saatu edelleen parannettua merkittävästi.  Automaation avulla vikapaikka voidaan eristää ja etäkytkennöin palauttaa sähköt asiakkaille hyvinkin nopeasti. Helen Sähköverkko on edelläkävijä muuntamoautomaatiossa, jonka merkitys jakeluverkon hallinnassa kasvaa, kun halutaan oleellisesti lyhentää sähkökatkoja.

Vaikka sähkökatkokset ovatkin Helsingissä harvinaisia, toteutamme vuosittain lukuisia häiriötilanteiden hallintaharjoituksia ja ylläpidämme korkeaa varautumistasoa.

Sähköverkkoa uusittiin eri puolilla kaupunkia

Helsingin sähköverkon pituus on lähes 6200 km. Vuonna 2018 uutta sähkönjakeluverkkoa rakennettiin ja vanhaa verkkoa uusittiin yhteensä yli 160 kilometriä. Suurimmat investoinnit painottuivat Sörnäisiin, Kumpulaan, Töölöön, Alppilaan sekä Lauttasaareen. Muuntamoautomaatiota lisättiin yli viiteenkymmeneen muuntamoon. Keskijänniteverkon kaapelointiaste on 99,7 %.

tyomaa_600.jpg

Katukuvaan lisää taidetta

Elävöitimme Helsingin kaupunkitilaa tuomalla taidetta sähkökaappeihin ja muuntamoihin eri puolilla kaupunkia. Helsingissä on 7500 sähkönjakokaappia, joista 400 on maisemoitu erilaisissa yhteistyöprojekteissa. Jakokaappien ja muuntamoiden maisemoinnilla haluamme piristää katukuvaa, tuoda iloa kaupunkilaisille sekä ehkäistä kaappeihin tulevia töhryjä.

Kohti älyverkkoa

Yhtiö oli mukana Aalto-yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston vetämässä tutkimushankkeessa, jossa selvitettiin asunto-osakeyhtiöön asennetun pientuotannon hyvittämistä kiinteistön osakkaille. Hankkeessa todennettiin, että hyvityslaskenta on teknisesti mahdollista toteuttaa. Säädösmuutoksia vaaditaan vielä, jotta malli voidaan ottaa käyttöön.

Tulevaisuuden kehityskuvassa yhdistyvät kaupungin tiivistyminen ja sähkön siirtotarpeen kasvu. Helen Sähköverkko varautuu sähkönsiirtojärjestelmän merkittäviin muutoksiin, mukaan luettuna 110 kV avojohtojen kaapelointi. Muutoksia on suunniteltu yhdessä kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa.