Katsaus vuoteen 2019

Helenissä asiakas on tärkeämmässä roolissa. Älykkäämpiä ja puhtaampia ratkaisuja kehitetään ennakkoluulottomasti vastaamaan tämän päivän ja huomisen energiahaasteisiin. Helen Sähköverkon visio on olla markkinoiden asiakaskeskeisin verkkoyhtiö ja tuoda uuden energia-aikakauden mahdollisuudet jokaisen ulottuville.

Kalasataman sähköasema

Yleistä yhtiöstä

Helen Sähköverkko Oy kuuluu Helsingin kaupungin omistamaan Helen-konserniin, jonka muodostavat emoyhtiö Helen Oy ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöt. Helen Sähköverkko on emoyhtiön kokonaan omistama, sähkömarkkinalain mukaista eriytettyä sähköverkkoliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö.

Vastaamme sähkön siirrosta ja jakelusta sekä niihin liittyvien palvelujen tarjoamisesta Helsingin alueella.

Sähkönkulutuksessa pientä laskua

Helsingin asukasluku kasvaa ja rakentaminen on vilkasta. Kaupungin kasvusta huolimatta asiakkaiden sähkönkäyttö laski vajaan prosentin edellisestä vuodesta. Merkittävimmät sähköä käyttävät asiakasryhmät Helsingissä ovat palvelusektori ja asuminen.

Aurinkosähkön määrä jatkaa kasvuaan. Vuoden 2019 lopussa Helsingissä oli vajaa 450 pientuottajaa, joiden aurinkopaneelit tuottivat aurinkoisena kesäpäivänä puhdasta aurinkoenergiaa 9 500 kWp:n teholla. Järjestelmätasolla aurinkosähkön tuotannon vaikutukset ovat kuitenkin vielä vähäisiä.

Sähköverkon luotettavuus erinomainen

Sähköverkon toimitusvarmuus Helsingissä on erinomainen. Sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli vain 1,5 minuuttia vuonna 2019. Tulos on yhtiön historian paras, ja Euroopan ennätys.

Sähköverkon hyvään luotettavuustasoon on päästy vuosien määrätietoisten investointien ja kehitystyön avulla. Vuonna 2019 investoitiin yli 22 miljoonaa euroa sähköverkon laajentumiseen, ikääntyvän sähköverkon uusimiseen sekä sähköverkon luotettavuutta parantavaan automaatioon. Lisäksi jatkettiin älykkään sähköverkon kehittämistä. Kehitystyö jatkuu, jotta verkkopalvelumme mahdollistaa tulevaisuuden puhtaan ja joustavan energiajärjestelmän.

Sähköverkkoa uusittiin eri puolilla kaupunkia

Helsingissä sähköverkkoa on noin 6 400 km. Kaapeliverkkoa uusittiin ja uutta kaapeliverkkoa rakennettiin eri puolilla Helsinkiä. Suurimmat työmaat painottuivat keskusta-alueelle. Muuntamoautomaatiota lisättiin yli viiteenkymmeneen muuntamoon. Muuntamoautomaation avulla mm. vianselvitys nopeutuu ja asiakkaille saadaan sähköt nopeammin takaisin vian jälkeen. Keskijänniteverkon kaapelointiaste on 99,8 %.

Katukuvaan lisää taidetta

Elävöitimme Helsingin kaupunkitilaa tuomalla taidetta sähkökaappeihin ja muuntamoihin eri puolilla kaupunkia. Helsingissä on 7500 sähkönjakokaappia, joista 500 on maisemoitu erilaisissa yhteistyöprojekteissa. Jakokaappien ja muuntamoiden maisemoinnilla haluamme piristää katukuvaa, tuoda iloa kaupunkilaisille sekä ehkäistä kaappeihin tulevia töhryjä.

Kohti älyverkkoa

Helen Sähköverkko tekee monipuolista tutkimus- ja kehitystoimintaa yhteistyössä sekä kotimaisten sidosryhmien kanssa, että kansainvälisellä tasolla.

Yhtiö oli mm. mukana Aalto-yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston vetämässä tutkimushankkeessa, jossa selvitettiin asunto-osakeyhtiöiden energiayhteisöjä ja aurinkopaneelien hyvityslaskentaa. Mallin käyttöönottoon vaadittavat säädösmuutokset tulevat voimaan vuoden 2020 aikana.

Lue lisää T&K -toiminnasta


Helen Sähköverkon avainluvut 2019