Energiamurros

Energiamurroksessa aurinko- ja tuulivoimatuotanto sekä siirtymät eri energiamuotojen välillä lisääntyvät. Lisäksi häviölämpöjen talteenotto kehittyy ja energiatehokkuus pysyy tärkeänä teemana. Energiamurroksella on merkittävät vaikutuksensa jakeluverkkoyhtiöiden liiketoimintaympäristöön ja jakeluverkkotoiminnan eri osa-alueisiin. Seuraamme, analysoimme ja kehitämme toimintaamme mahdollistaen osaltamme energiamurroksen toteutumista.

Energiamurrokseen liittyviä tutkimuksia

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Office Building Energy Community: A Case Study on Optimal Market Operation and Grid Impact
Lepistö, Forcan, J., Forcan, M., Heine IEEE Smart Cities Conference 2023.

Älykäs kaupunkienergia
Älykäs kaupunkienergia -raportin tavoitteena on kuvata, miten ilmastoneutraali energiajärjestelmä voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti osallistamalla asiakkaita, samalla säilyttäen energian hyvä toimitusvarmuus ja kohtuullinen hinta. 2018.

FinSolar – taloyhtiöhanke aurinkosähkön hyödyntämiseen 
FinSolarin taloyhtiökokeilun hankekuvaus 2017-2019.

Pientuotantokohteiden hallinnointi sähköverkkoyhtiössä
Honkanen, Petri. YAMK. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. 2017.

Katso myös