Toimialayhteistyö

Helen Sähköverkon tavoitteena on edistää alan tutkimus- ja kehitystoimintaa yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. Kansainvälisen ja kansallisen toiminnan kautta saamme innovatiivista tutkimussuuntaa koko sähköverkkoalan hyväksi. Olemme aktiivisia tutkimus- ja kehitystoiminnan saralla toimialayhteistyössä, muun muassa Cigressä, Ciredissä ja sähkötutkimuspoolissa.

Cigre

CIGRE (the Council on Large Electric Systems) on sähkövoimajärjestelmiin keskittyvä kansainvälinen voittoa tuottamaton järjestö. CIGRE:ssä asiantuntijat työskentelevät yhdessä parantaakseen sähköjärjestelmiä nyt ja tulevaisuudessa. CIGRE:llä on 16 tutkimuskomiteaa, joiden alaisten työryhmien työ sekä näiden tuottamat tutkimusraportit ovat keskeisiä järjestön toiminnassa. Joka toinen vuosi CIGRE järjestää yhteisen yleiskokouksen.

https://www.cigrefinland.fi/

 https://www.cigre.org/

Cired

CIRED (Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution, International Conference on Electricity Distribution) on kansainvälinen voittoa tuottamaton järjestö. Toiminnan keskiössä on joka toinen vuosi järjestettävä sähkönjakelualan konferenssi, jossa tutkijat, verkkoyhtiöt ja laitevalmistajat julkaisevat tutkimustyönsä tuloksia. Välivuosina CIRED järjestää pienimuotoisemman Workshopin.

http://www.cired.net/

Sähkötutkimuspooli

Sähkövoimatekniikan pooli koordinoi ja kehittää osapuolten hyväksi tapahtuvaa tutkimustoimintaa sekä rahoittaa osapuolten palvelevia tutkimuksia ja selvityksiä yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa ja asiantuntijaorganisaatioissa. Näin edistetään kansainvälistä yhteistyötä ja tulosten soveltamista kansallisesti. Kaikki ST-poolin julkaisut ovat julkisia ja jaossa Energiateollisuuden sivujen kautta. Helen Sähköverkko osallistuu ST-poolin toimintaan.

ST-poolin julkaisut löytyvät energia.fi-sivuilta täältä.

Helen Sähköverkko on osallistunut mm. seuraaviin hankkeisiin:

  • Kiinteistöt energiamurroksessa (2022)
  • Yliaaltojen arviointi, vaikutukset ja merkitys kaapeloidun keskijänniteverkon maasulkutilanteissa (2022)
  • Joustohanke (2022)
  • Sähköautojen latauksen muodostama kuormitus- ja mitoitusteho erilaisissa toimintaympäristöissä (2021) 
  • Energiamurros - yhteishanke (2021)
  • Sähkönjakeluverkkoliiketoiminnan sääntely ja kehittäminen (2020)

Katso myös