Sähköverkon kehittäminen

Helsingin kaupunkirakenteen edelleen tiivistyessä myös sähköjärjestelmälle tarvitaan kompakteja verkosto- ja teknologiaratkaisuja. Suurjännitteinen jakeluverkko rakentuu kaapeliverkkona. Selvitämme järjestelmätekniset kysymykset toteutussuunnittelun perustaksi. Erinomaisen toimitusvarmuutemme taso tulee säilyttää kehityksessä.

Toimitusvarmuus

Helsingissä toimitusvarmuuden tunnusluvut ovat maailmanlaajuisesti tarkasteltuna huippuluokkaa. Sähkönjakelun keskeytysten keskimääräinen kesto (SAIDI) vuodessa on Helsingissä vakiintunut muutamaan minuuttiin. Keskimäärin asiakas kokee puolen tunnin sähkökatkon joka kymmenes vuosi.

Tällaisen toimitusvarmuuden saavuttaminen on tulosta vuosikymmenien ajan tehdystä tutkimus- ja kehitystyöstä ja sen pohjalta tehdyistä systemaattisista investointi- ja kehittämisratkaisuista.

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Helen Electricity Network takes action to improve the Reliability of the Medium Voltage Distribution Network
Siirto, Vepsäläinen, Hämäläinen, Loukkalahti. Transmission and Distribution World Magazine, March 2019.
https://www.tdworld.com/test-and-measurement/article/20972389/helsinki-restores-high-reliability

Cired working group: Resilience of distribution grids.
Final Report 31.5.2018
http://www.cired.net/files/download/204

Helen Electricity Network Ltd’s Process Towards High Level of Supply Reliability
Loukkalahti, Heine, Hyvärinen, Siirto. CIRED 2017 / IET Journals. 2017.
http://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/oap-cired.2017.1037

Improving reliability by focusing on the quality and condition of medium-voltage cables and cable accessories
Siirto, Vepsäläinen, Hämäläinen, Loukkalahti. CIRED 2017 / IET Journals. 2017.
http://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/oap-cired.2017.1104

Distribution Automation and Self-Healing Urban Medium Voltage Networks. Doctoral dissertation
Siirto, Osmo. Aalto University. 2016.
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23027

Järjestelmätekninen suunnittelu

Helsingissä suurjännitteiseen jakeluverkkoon kohdistuu merkittävää muutostarvetta. Osaltaan tämä johtuu tiivistyvästä kaupunkirakenteesta, osaltaan alueen lämmön- ja sähköntuotannon merkittävistä muutoksista ja osaltaan asiakkaiden sähkön käytön muuttumisesta.

Tämä kehitys vaatii sähköverkon järjestelmätasoista suunnittelua koskien sekä pätö- että loistehon teknistaloudellista hallintaa.

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Is the cybersecurity standard IEC 62443 applicable to distribution substations?
Rintala, Loukkalahti, Musunuri, Haapaniemi, Hampel CIRED 2023

Digitaalinen sähköasema
Digital substation study 2022 ja Digital substation study 2022 – PowerPoint
Digitaalisen sähköaseman selvityksen yhteenveto 2023 (pdf)

Analysis of Changing Consumer Reactive Power Patterns in Distribution Grids
Pihkala, Takala, Heine. The 11th International Conference on Power Quality and System Reliability 2019.  

Control of Reactive Power in Electricity Distribution Companies
Takala, Pihkala, Heine. CIRED 2019. Paper 1448. 2019.
https://cired-repository.org/handle/20.500.12455/412

Loistehon kaupallinen hallinta jakeluverkkoyhtiössä
Takala, Suvi. Diplomityö. Aalto - yliopisto. 2018.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201812146473

The Importance of Realistic Load Modeling in Power System Harmonic Resonance Analysis
Pihkala, Heine (Helen Electricity Network Ltd.); Sousa, (ABB Finland). PSCC 2018.

Jännitteensäädön ja loistehon hallinnan kokonaiskuva
Hautere, Tuominen, Repo (Tampereen teknillinen yliopisto). 2018.
https://energia.fi/files/2373/Jannitteensaadon_ja_loistehon_hallinnan_kokonaiskuva_-raportti_2018.pdf

Block-Layer Reliability Method for Distribution Systems under Various Operating Scenarios
Sousa, Humayun, Pihkala, Millar, Lehtonen. IEEE Transactions on Power Systems, vol. 32, no. 2. 2017.

Reliability aspects of network planning for meshed subtransmission networks
Sousa, Bruno. Doctoral thesis. Aalto University. 2015.
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18504

Impact of primary substation and HV faults on suburban MV network topology and total costs
Millar, Sousa, Pihkala, Lehtonen, Saarijärvi. POWERENG 2015. Latvia.

Sensitivity and viability analyses of overhead and underground meshed subtransmission networks
Sousa, Pihkala, Lehtonen. International Review of Electrical Engineering, volume 10, issue 2. 2015.

Layered reliability assessment of a typical Finnish medium voltage network under multiple weather and load scenarios
Sousa, Millar, Pihkala, Lehtonen. CIRED 2015. France.

Jakeluverkon suunnittelun ja käytön kehittäminen

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Useampi sähköliittymä kiinteistölle
Laakkonen, Toni. Insinöörityö. Lapin AMK. 2023.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202305088403

Developing low-voltage operational functionalities
Haapamäki, Loukkalahti, Kuokkanen, Nousiainen, Heine, Lehtonen CIRED 2023

Pienjänniteverkon hallinnan tavoitetila kaupunkiverkkoyhtiössä
Haapamäki, Mikko. Diplomityö. Aalto-yliopisto. 2022.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202212187087

Urban Energy Transition and Heating of Apartment Buildings
Lepistö, Heine, Lundell, Järventausta, Repo. EEM 2022.

Maalämpökerrostalojen verkostovaikutukset 
Lundell, Miika. Diplomityö. Tampereen yliopisto. 2021.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202111258676

Prediction of primary substation demands with EV charging in urban city environment: Case study Helsinki.  
Lepistö, Heine. Cired2021 conference. 

Grid impact of heat pump integration in the residential sector 
Belonogova, Honkapuro, Partanen, Heine, Lepistö, Virtanen, Manner. Cired2021 conference. 

Sähköverkkosuunnitteluprosessin käynnistäminen kumppanuusmallissa 
Järvinen, Samuel. YAMK-työ. Metropolia Ammattikorkeakoulu.  2021.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105077646 

Tuntimittaus- ja avoimeen dataan perustuva kuormitusmallinnus. Vaihe 1.
Tampereen yliopisto. 2020.
Tutkimusraportti

Tuntimittaus- ja avoimeen dataan perustuva kuormitusmallinnus. Vaihe 2.
Tampereen yliopisto. 2020.
Tutkimusraportti

Maadoituserottimien käytettävyyden parantaminen käytöntukijärjestelmässä
Heiliö, Jani. Insinöörityö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. 2020.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020113025075

Maakaapeliverkon maasulkuvirran kompensointimenetelmien kehittäminen
Tampereen yliopisto, ST-pooli. 2020.
https://energia.fi/julkaisut/materiaalipankki/maakaapeliverkon_maasulkuvirran_kompensointimenetelmien_kehittaminen_-_sahkotutkimuspoolin_julkaisu.html#material-view

Etäluettavien mittarien hyödyntäminen Helen Sähköverkon käytöntukijärjestelmässä
Vuorinen, Jussi. Diplomityö. Tampereen yliopisto. 2020.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202005185449

Sähköverkon käyttökeskuskoulutuksen kehittäminen
Holopainen, Pekka. Diplomityö. Aalto-yliopisto. 2020.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202005243246

Urban MV Distribution Network Planning under a Complete Back-up Regime
Püvi, Millar, Saarijärvi, Anttila, Lepistö, Loukkalahti, Hayami, Arbelot, Klein, Lehtonen. Cired 2020 Berlin Workshop.

Ostopalvelustrategian ja sopimustenhallinnan kehittäminen
Patjas, Oskari. Insinööri YAMK. Metropolia Ammattikorkeakoulu. 2019.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019120223998

Kaupunkisähköverkkoyhtiön optimaalinen muuntamoratkaisu
Kylmäniemi, Joona. Insinööri. Metropolia Ammattikorkeakoulu. 2019.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202002102223

Regularly optimized medium voltage network as a target for planners: A case of Helsinki city.
Lepistö. CIRED 2019. Paper 1010.
https://cired-repository.org/handle/20.500.12455/243  

Varayhteyksien ylläpitomaksujen hinnoittelu.
Tauriainen, Jukka: Metropolia Ammattikorkeakoulu. Sähkötekniikka. 2019.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019053013407  

Keski- ja pienjänniteverkon suunnitteluohjeen laatiminen.
Hyvönen, Eemeli: Metropolia Ammattikorkeakoulu. Sähkötekniikka. 2019.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019052511895  

Sähköasemien ja suurjännitteisen jakeluverkon vikojen hallinta.
Hämäläinen, Niki: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Sähkö- ja automaatiotekniikka. 2019.

Työmaahallinnan kehittäminen mobiilisovelluksen avulla
Kivisoja, Tommi. YAMK. Metropolia. 2018.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201802092262

Kaupunkikeskijänniteverkon optimointi
Lepistö, Juhani. Diplomityö. Aalto - yliopisto. 2017.
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26150

Sähköliittymien hinnoittelu
Nätynki, Antti. Insinöörityö. Metropolia. 2016.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201602011803

Sähköverkkosuunnittelun teknis-taloudelliset vertailumahdollisuudet tietojärjestelmien avulla
Järvinen, Samuel. Insinöörityö. Metropolia. 2016.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201601111207

Kaupunkiverkon keskijännitekaapeleiden kuormitettavuus
Holopainen, Pekka. Insinöörityö. Metropolia. 2016.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201602041904

Älyverkkotekniikka

Uusien tekniikoiden kehittäminen sähköverkon vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallintaan on tärkeää toimintaympäristömuutoksessa, jossa hajautettu tuotanto lisääntyy ja maakaapelointi lisääntyy.

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Novel cloud-based substation control system for next-level reliability and resilience in electric power utilities
Sousa, Musunuri, Loukkalahti, Haapaniemi. Cired2021 conference.

Kuormanohjausrajapinnan määrittely
Empower IM Oy, ST-pooli. 2020
https://energia.fi/julkaisut/materiaalipankki/kuormanohjausrajapinnan_maarittely_-_sahkotutkimuspoolin_julkaisu.html#material-view

Mittaustiedonhallinta Datahub-käyttöönoton jälkeen
Kuorikoski, Joonatan. Insinööri YAMK. Metropolia Ammattikorkeakoulu. 2019.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019120524743

Electricity Meter Accuracy Monitoring Enabled by ADI mSure Technology, One Year Update
Nousiainen, Lohvansuu, Lath. European Utility Week 2019.

VINPOWER – Vaasan innovaatioalusta sähköverkkojen tutkimukseen
2019
https://www.univaasa.fi/fi/sites/vinpowertyopajat/tulosaineisto/

Digitalization in Power Distribution Systems; the Kalasatama Smart Grid Project.
Loukkalahti (Helen Electricity Network Ltd.), Sousa, (ABB, Finland), Celko, (ABB, Chech Republic), Majer, (ABB, Chech Republic). CIGRE 2018, B5-204.

Protect-DG Loppuraportti
Kauhaniemi, Kumpulainen, Farughian, Mekkanen, Memon, Palizban, Voima (Vaasan yliopisto), Pinomaa, Poluektov, Romanenko, Kosonen, Ahola (Lappeenrannan teknillinen yliopisto). 2017.
https://www.univaasa.fi/fi/research/groups/ses/projects/protectdg_loppuraportti/protect-dg_loppuraportti.pdf

Toiminnan kehitys

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Opas erinomaiseen digitaaliseen sisällöntuotantoon sähköverkkoyhtiölle
Antturi, Inez. Haaga-Helia, Liiketalouden tradenomitutkinto. 2023.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023051911998

Corporate carbon footprint assessment and development for a distribution system operator
Viiala, Topias. Diplomityö. LUT-yliopisto. 2023.
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023061656265

Puheanalytiikka teknisen asiakaspalvelun kehittäjänä​
Puheanalytiikka teknisen asiakaspalvelun kehittäjänä PDF
Raassina. Julkinen raportti. 2023.

The Impacts of the Operating Conditions and Energy Transition in the Regulation of the Electricity Distribution Networks
Virtanen, Siirto, Honkapuro. EEM 2022.

Ympäristöolosuhteiden ja energiamurroksen huomioiminen sähköverkkoliiketoiminnan valvonnassa
Virtanen, Lauri. Diplomityö. LUT-yliopisto. 2021.
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021101951592

Katso myös