Sähköasennusten suunnittelu ja urakointi

Alta löydät ohjeet sähköasennuksia varten. Linkin Helen Sähköverkon turvallisuus- ja ympäristöohjeisiin saat Helen Sähköverkon yhteyshenkilöltä tai urakoitsijan työvastaavalta.

1. YLEISTÄ

1.01/2009 Yleiset ohjeet liittymäasiakkaille 
  liite 1: Mittarointitilaus urakoitsijoille 

2. LIITTYMÄ

2.01/2009 Sähköliittymä 
  liite 1: Helen Sähköverkko Oy:n alueella käytettävät liittymisjohdot
2.02/2020 Keskijänniteliittyjien muuntamot 
  liite 1: Liittyjän muuntamon pääkaavion toteuttamisesimerkkejä
  liite 2: Pääkatkaisijan releasettelut
2.03/2009 Liittymisjohdon sijoitus (mallipiirros)

3. ENERGIAMITTAUS

3.01/2018 Mittaroinnin yleisohjeet
3.02/2014 Mittalaitetilat, niiden lukitus ja sinetöinti
3.03/2016 Pienjännitemittaroinnit
3.04/2019 Keskijännitemittaroinnit
3.05/2014 Kaukolämmön laskutusmittauksen sähkönsyöttö

4. HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N OHJEET

4.01/2018 Liittymissopimus ja -maksut
  liite 1: Liittymismaksut
  liite 2: Liittymisehdot
4.02/2016 Jakeluverkon sähkönkäyttöpaikkojen loistehon kompensointiohje
4.03/2017 Ohjeet sähköä tuottavan laitteiston liittämiseksi Helen Sähköverkko Oy:n sähkönjakeluverkkoon
  liite 1: Generaattorilaitteiston aiheuttamat sallitut yliaaltovirrat suhteessa tuottajalle varattuun siirtokapasiteettiin
  liite 2: Tahdistusehdot ja suojareleiden asetteluohje
  liite 3: Jakeluverkkoon liitetyn tuotantolaitteiston perustietolomake 
  liite 4: Jakeluverkkoon liitetyn tuotantolaitteiston käyttöönoton testauspöytäkirja
  liite 5: Tuotantolaitteiston liittäminen jakeluverkkoon, nimellisteho enintään 100 kVA

4.04/2009 Helen Sähköverkko Oy:n verkkoon liitettävien yli 1000 V laitteistoja koskevat hoito-ohjeet
4.05/2015 Ohjeet Helen Sähköverkko Oy:n 110 kV voimajohtoalueella toimimiseen 
4.06/2020 Kiinteistömuuntamotilan suunnittelu ja rakentamisohje

5. TIEDOTTEET

Ohje kaivuvaurioiden ehkäisemiseksi

Asiakasmuuntamoiden lukitusjärjestelmä

Energiatilojen lukitusohje

 

Jaa: