Sähköasennusten suunnittelu ja urakointi

Alta löydät ohjeet sähköasennuksia varten, sekä linkin Helen Sähköverkon turvallisuus- ja ympäristöohjeisiin.

1. YLEISTÄ

1.01/2009 Yleiset ohjeet liittymäasiakkaille 
  liite 1: Mittarointitilaus urakoitsijoille 
  liite 2: Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksuperiaatteet

2. LIITTYMÄ

2.01/2009 Sähköliittymä 
  liite 1: Helen Sähköverkko Oy:n alueella käytettävät liittymisjohdot
2.02/2022 Keskijänniteliittyjien muuntamot 
  liite 1: Liittyjän muuntamon pääkaavion toteuttamisesimerkkejä
  liite 2: Pääkatkaisijan releasettelut
2.03/2009 Liittymisjohdon sijoitus (mallipiirros)

3. ENERGIAMITTAUS

3.01/2018 Mittaroinnin yleisohjeet
3.02/2014 Mittalaitetilat, niiden lukitus ja sinetöinti
3.03/2021 Pienjännitemittaroinnit
3.04/2019 Keskijännitemittaroinnit
3.05/2014 Kaukolämmön laskutusmittauksen sähkönsyöttö
3.06/2021 Pulssikytkennän valtuutus

4. HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N OHJEET

4.01/2018 Liittymissopimus ja -maksut
  liite 1: Liittymismaksut
  liite 2: Liittymisehdot
4.02/2020 Jakeluverkon sähkönkäyttöpaikkojen loistehon kompensointiohje
4.03/2021 Ohjeet sähköä tuottavan laitteiston liittämiseksi Helen Sähköverkko Oy:n sähkönjakeluverkkoon
  liite 1: Helen Sähköverkon jakeluverkossa käytettävät asetteluparametrit
  liite 2: Generaattorilaitteiston aiheuttamat sallitut yliaaltovirrat suhteessa tuottajalle varattuun siirtokapasiteettiin
  liite 3: Jakeluverkkoon liitetyn tuotantolaitoksen yleistietolomake 
  liite 4: Jakeluverkkoon liitetyn tuotantolaitoksen perustietolomake
  liite 5: Jakeluverkkoon liitetyn tuotantolaitoksen käyttöönoton testauspöytäkirja

4.05/2015 Ohjeet Helen Sähköverkko Oy:n 110 kV voimajohtoalueella toimimiseen 
4.06/2022 Kiinteistömuuntamotilan suunnittelu ja rakentamisohje

5. TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOHJEET

Helen Sähköverkon turvallisuus- ja ympäristöohjeet

6. TIEDOTTEET

Ohje kaivuvaurioiden ehkäisemiseksi

Energiatilojen lukitusohje

Asiakasmuuntamon avainpesän tilauslomake

HSV-kiinteistömuuntamon avainpesän tilauslomake