Uutinen / 12.10.2023

Lähetimme avustuspaketin Ukrainaan

Ukrainassa avuntarve jatkuu. Lahjoitimme tällä viikolla hyväkuntoisia sähköverkon komponentteja Ukrainaan.

Kuva: Avustuspakettien lastausta 12.10.2023


Venäjän hyökkäys on tuhonnut maan sähköverkkoa ja energiantuotantolaitoksia. Sähkön saaminen on kriittisen tärkeää yhteiskunnan toimi­vuuden kannalta, joten haluamme auttaa osaltamme Ukrainaa sähkönsiirron turvaamisessa sodan keskellä.

Lähteneet avustuspaketit sisältävät jakeluverkon muuntajia, RMU-kojeistoja, keskijänniteverkon erottimia ja muuntamoiden pienjännitekeskuksia. Lahjoitus toimitetaan perille kuljetusyhtiö Schenkerin kautta. Avustuspaketin komponenttien avulla Ukraina saa korjattua vaurioitunutta jakeluverkkoaan.

Lahjoitettavat tarvikkeet ovat pääosin käytettyjä jakeluverkosta purettuja komponentteja, jotka ovat varastoitu mahdollisia viankorjaustarpeita varten. Tällä hetkellä Ukrainassa on kuitenkin akuutti tarve tämän tyyppisille tarvikkeille, joten katsoimme, että voimme luopua osasta meidän omasta valmiusvarastosta, kertoo kunnossapitoasiantuntijamme Kalle Kontula.

Suomi on toimittanut Venäjän hyökkäyksen alusta alkaen Ukrainaan runsaasti siviilipuolen materiaaliapua. Avun lähettämistä Ukrainaan koordinoi Suomessa sisäministeriö.