Uutinen / 28.1.2022

Ilmoitus datahubin tuomista muutoksista tietosuojaselosteeseen

Olemme päivittäneet tietosuojaselostettamme. Jatkossa sähkömarkkinoiden tietojenvaihto tapahtuu sähkömarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihdon yksikön eli datahubin kautta. Tiedonvaihtotavan muutos ei vaikuta käsiteltäviin tietoihin ja jatkossakin tiedot välitetään luotettavasti sekä tietoturvallisesti eri osapuolten välillä datahubin kautta.

Keskitetyn tiedonvaihdon yksikön käyttöönoton myötä asiakkaat yksilöidään luotettavasti ja yhteisten asiakastietojen (nimi, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite) pääasiallinen päivitysvastuu keskitettyyn järjestelmään on asiakkaan sähkönmyyjällä.

Tutustu tarkemmin tapaamme käsitellä henkilötietoja

Datahub – yhteinen tietovarasto kaikille energia-alan toimijoille

Mikäli sinulla herää lisäkysymyksiä tietojenvaihtotavan muutoksesta, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme:

Helen Sähköverkko Oy / Asiakaspalvelu
Postiosoite: 00090 HELEN
Käyntiosoite: Kampinkuja 2 / Malminrinne 6, 3 krs, Helsinki
Asiakaspalvelu puh. 09 617 8090 ma-pe klo 8-18.
sahkoverkko.asiakaspalvelu@helen.fi

Lisätietoja datahubista löydät Fingridin nettisivuilta https://www.fingrid.fi/datahub.