Uutinen / 15.9.2021

Sähköverkkoa muokataan kasvavan Helsingin tarpeisiin – Länsi-Helsingissä valmistellaan ilmajohtojen kaapelointia maan alle

Helsingin kaupunki suunnittelee Vihdintien ja Huopalahdentien ympärille uusia asuinalueita osaksi Haagaa, Munkkiniemeä ja Pitäjänmäkeä. Tuleva rakentaminen edellyttää alueella sijaitsevien Helen Sähköverkon suurjännitteisten ilmajohtojen ja Pitäjänmäen sähköasematoiminnon siirtämistä uuteen paikkaan. Järjestelyt mahdollistaa kantaverkkoyhtiö Fingridin suunnittelema uusi maakaapeliyhteys Vantaan Länsisalmesta Helsingin Viikinrannan energiakortteliin. 

sahkoverkko_600x400.jpg

Sähköverkon suunnitellut ratkaisut tukevat Helsingin hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumista. Uusiutuvan energian käyttö ja käynnissä oleva energiamurros kasvattavat sähkönsiirtotarvetta Helsingissä. Sähköntuotanto alueella vähenee, kun kivihiilen polttaminen Helsingissä päättyy: Hanasaaren sähköä ja lämpöä tuottava voimalaitos suljetaan ja Salmisaaressakin tuotetaan jatkossa mahdollisesti vain lämpöä siirryttäessä toisiin tuotantomuotoihin. Vastaavasti sähkönkulutus lisääntyy, kun lämpöä tuotetaan yhä enemmän sähköä käyttävillä lämpöpumpuilla ja liikenne sähköistyy.

Helsingin kaupunki, Helen Sähköverkko Oy ja Fingrid Oyj allekirjoittivat yhteistyösopimuksen sähköverkon muutosten yleissuunnittelun aloittamisesta joulukuussa 2020. Sopimuksella käynnistettiin projektin yleissuunnitteluvaihe, jossa tarkennetaan kaikkien osapuolien teknistä suunnittelua, kustannuksia sekä aikataulua. Kokonaistaloudellisesti kolmen toimijan yhteinen ratkaisu on kannattavin vaihtoehto.

Viikinmäkeen tuleva uusi maakaapeliyhteys ja sähköasema mahdollistavat maakaapeloinnin kaupungissa

Suunnitelman mukaan Fingrid rakentaa suuritehoisen 400 kilovoltin maakaapelin Vantaan Länsisalmesta Helsingin Viikinrannan energiakortteliin, jonne rakennetaan myös uusi kantaverkon sähköasema. Yhteyden valmistuttua voidaan toteuttaa Helen Sähköverkon sähköasematoiminnon siirto Pitäjänmäessä sekä ilmajohtojen maakaapelointi, joka vapauttaa kaupungille maa-alueita uusien asuin- ja työpaikka-alueiden rakentamiseen. Lisäksi käynnistetään Pitäjänmäki - Viikinmäki sähkölinjan osittaisen maakaapeloinnin suunnittelu.

Suunnittelu alkoi keväällä, töiden arvioidaan valmistuvan 2020-luvun lopulla

Kevällä 2021 Ramboll Finland Oy valittiin sekä Helen Sähköverkon 110 kilovoltin sähköverkkojen että Fingridin 400 kilovoltin maakaapeliyhteyden yleissuunnittelijaksi. Maastossa tehtävät katselmukset sekä pohjatutkimukset alkavat syksyllä 2021 Viikirannan energiakorttelista Länsisalmeen päin.

Tavoitteena on, että yleissuunnitelmat ovat valmiit sopimusosapuolien investointipäätöksiä varten loppuvuodesta 2022. Avojohtojen maakaapelointi Vihdintiellä ja Huopalahdentiellä on tarkoitus aloittaa tulevan kaupunkibulevardin rakentamisen yhteydessä. Alustavan arvion mukaan Helen Sähköverkon Pitäjänmäen sähköasematoiminnon siirto ja siihen liittyvät kaapelointiratkaisut tullaan toteuttamaan vuosina 2023 – 2028, ja Fingrid rakentaa 400 kilovoltin kaapeliyhteyden sekä Viikinmäen muuntoaseman vuoden 2026 loppuun mennessä.

Lue lisää projektista:

Helen Sähköverkko - Läntinen bulevardikaupunki

Helsingin kaupunki - Läntinen bulevardikaupunki