Läntinen bulevardikaupunki

Helsingin kaupungin tavoitteena on kehittää Läntistä bulevardikaupunkia, mikä ulottuu Munkkiniemen eteläpäästä Huopalahdentieltä Haagan ympyrän kautta Vihdintielle. Läntisen bulevardikaupungin edistämiseksi Helsingin kaupunki, kantaverkkoyhtiö Fingrid ja Helen Sähköverkko ovat selvittäneet yhteistyössä sähkönsiirtoverkon muutosten teknistaloudellisesti kannattavimman kokonaisratkaisun. 

Hankkeen tausta ja aikataulu

Käynnissä oleva energiamurros ja lämmitysratkaisuiden sähköistyminen synnyttää sähköverkon kehittämiselle suuria, mutta mielenkiintoisia haasteita.

Sähköverkkoa on järkevä kehittää kokonaisuutena, missä huomioidaan sähkönsiirron luotettavuus ja kustannustehokkuus. Läntisen Bulevardikaupunkihankkeen edistäminen oli lähtökohta sille, että Helsingin kaupunki, kantaverkkoyhtiö Fingrid ja Helen Sähköverkko käynnistivät yhteistyön selvittääkseen kaikkia osapuolia eniten hyödyttävän ratkaisun.

Yhteistyö eteni vuonna 2020 suunnitteluvaiheen käynnistämiseen. Suunnitteluvaiheessa selvitettiin osapuolten tarkemmat vastuut, aikataulut, suunnitelmat ja kustannusarviot toteutukselle.

Vuonna 2023 edellä mainitut osapuolet allekirjoittivat yhteistyösopimuksen 400 kV kaapeliyhteyden osalta, minkä Fingrid rakentaa Viikinmäkeen vuoden 2026 aikana. Helen Sähköverkko ja Helsingin kaupunki ovat vuoden 2024 alussa allekirjoittaneet toteutussopimuksen Läntisen bulevardikaupungin sähköverkkomuutoksista.

Helen Sähköverkon osalta kokonaisuus pitää sisällään Pitäjänmäen sähköaseman siirron uudelle sijainnille sekä sähköasemaan liittyvien suurjännitteisten 110 kilovoltin avojohtojen osittaissen kaapeloinnin maan alle Läntisen bulevardikaupungin kehittymisen mahdollistamiseksi. Avojohtojen kaapelointi puolestaan on mahdollista Fingridin laajentaessa 400 kilovoltin verkkoa lähemmäksi Helsingin keskustaa, joka on valtakunnallisesti merkittävä sähkönkulutuskeskittymä.

Helsingin kaupungin ja Helen Sähköverkon allekirjoittaman toteutussopimuksen mukaisesti Pitäjänmäen sähköaseman siirto ja siihen liittyvät kaapelointiratkaisut tullaan toteuttamaan vuosina 2024–2029. Rakennustyöt alkavat loppukesällä 2024 kaapelitunnelin louhintatöillä Orapihlajantiellä.

 

Suunnittelu 2020–2023 Sopimus 2023 Toteutus 2024–2029
 • Pitäjänmäen sähköaseman sijoitus
 • Pitäjänmäen sähköaseman tekninen suunnittelu
 • 110 kV kaapelointilaajuuden selvitys
 • 110 kV kaapeleiden reittisuunnittelu
 • 110 kV kaapeleiden tekninen suunnittelu
 • Viikinmäen 400/110 kV liityntäratkaisut
 • Investointipäätös
 • Rakentamissopimus Helsingin kaupungin ja Helen Sähköverkon välillä
 • Pitäjänmäen uuden sähköaseman rakentaminen
 • 110 kV avojohtojen osittainen kaapelointi Meilahden, Kannelmäen ja Viikinmäen suuntaan
 • Viikinmäen 400/110 kV liittymisen toteutuminen

Pitäjänmäen sähköasema

Pitäjänmäen sähköasema on sähkönsiirtoverkon kannalta merkittävä solmupisteasema ja lisäksi se sisältää kaksi erillistä jakelusähköasemaa. Pitäjänmäen sähköasema on yksi Helen Sähköverkon isoimmista sähköasemista.

Havainnekuva Pitäjänmäen uudesta sähköasemasta.png havainnekuva-pitäjänmäen-uudesta-sähköasemasta-3.jpg

Havainnekuvat Pitäjänmäen uudesta sähköasemasta

110 kV avojohtojen kaapelointi

Helen Sähköverkko suunnittelee nykyisten avojohtojen osittaista kaapelointia tulevan Läntisen bulevardin alueelta. Suunnittelun yhteydessä tarkentuu kaapeloitava osuus Kannelmäen, Viikinmäen ja Meilahden sähköasemien suuntaan. Pitäjänmäen ja Meilahden välinen 110 kV avojohto on suunnitteilla kaapeloida Pitäjänmäestä Korppaanpuistoon saakka, minne on suunnitteilla maisemapylväs.

Helen Sähköverkko kaapeloi nykyiset 110 kV avojohdot Läntisen bulevardikaupungin alueelta. Kaapeloinnit Pitäjänmäen sähköasemalta Meilahden, Viikinmäen ja Kannelmäen suuntaan tehdään pitkälti tulevaan bulevardikaturakenteeseen sekä jonkin verran puistoalueille. Lisäksi Pitäjänmäen sähköasemalta Meilahden ja Viikinmäen suunnan alkuosa toteutetaan kaapelitunnelirakenteella. 

havainnekuva-korppaanpuiston-maisemapylväästä-2.jpg

Havainnekuva Korppaanpuiston maisemapylväästä

Yhteystiedot

Rakennuttaja: Helen Sähköverkko Oy

Markus Parviainen
040 334 6579

Reetta Ahola
Projektipäällikkö (Pitäjänmäen sähköasema)
050 389 9697

Juha Joutsen
Projektipäällikkö (110 kV kaapeloinnit)
050 501 4651

Sähköpostiosoitteet muodossa (etunimi.sukunimi@helen.fi)

Mediatiedote projektista 29.5.2023

Katso myös