Uutinen / 7.4.2020

Sähköverkon kunnossapitoa Helsingissä hoitaa Omexom

Helen Sähköverkko ja Omexom ovat solmineet sopimuksen sähköasemien ja kiinteistöjen huollosta ja kunnossapidosta. Sopimus on viisivuotinen ja sitä on mahdollisuus jatkaa toistaiseksi voimassa olevana. Omexomin kanssa solmitun sopimuksen arvo on noin 10 miljoonaa euroa. 

Helsingissä on 25 sähköasemaa ja vajaa 2 000 jakelumuuntamoa tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä. Omexomin vastuulla on aikaisemmin ollut sähköasemien prosessilaitteistojen huolto ja kunnossapito. Uuden sopimuksen myötä Omexom vastaa myös sähköverkkoon liittyvien kiinteistöjen, kuten sähköasemarakennusten huollosta ja kunnossapidosta. Lisäksi sopimuskokonaisuuteen kuuluu mm. häiriönselvitys- ja viankorjauspalvelu sekä kytkentöjen suunnittelu.

Sopimukseen sisältyvillä palveluilla on merkittävä vaikutus Helen Sähköverkon asiakkaiden kokemaan sähkön toimitusvarmuuden tasoon. Nykyinen toimitusvarmuus on asiakkaiden odotusten mukaisesti erittäin korkealla tasolla. Viime vuonna helsinkiläisen sähköt olivat poikki keskimäärin vain 1,5 minuuttia.

- Kehitämme sähköverkkoa mahdollistamaan puhdas ja joustava energiajärjestelmä. Omexom on meille erinomainen kumppani, jonka kanssa saamme pidettyä sähköverkon hyvässä kunnossa ja toiminnan tehokkaana, kertoo Helen Sähköverkon toimitusjohtaja Markus Lehtonen.

- Olemme iloisia sopimuksen jatkumisesta ja sen laajentumisesta. Helen Sähköverkko on jo pitemmän aikaa ollut meille mieluinen sopimuskumppani. Kumppanuussopimuksen myötä pystymme kehittämään toimintaamme kestävästi ja pitkäjänteisesti. Unohtaa ei myöskään sovi sopimuksen positiivista, työllistävää vaikutusta näinä poikkeuksellisina ja vaikeina aikoina, jotka pääkaupunkiseudulla ja koko yhteiskunnassamme vallitsevat, toteaa Omexomin Sähköasemapalveluiden yksikönpäällikkö Jani Gratschev

Omexom lyhyesti:
Energia-alalla toimiva Omexom on osa maailmanlaajuista VINCI Energies –konsernia, joka työllistää 82 500 sitoutunutta työntekijää yli 50 maassa. Omexom tarjoaa monipuolisia palveluita mm. sähkönjakelun, rautatiejärjestelmien kuituverkon, valaistuksen, sähköturvallisuuden ja sähköautojen latausasemapalveluiden aloilla. Rakennamme, huollamme ja turvaamme kriittisen infrastruktuurin, jonka johdosta nyky-yhteiskuntamme toimii mahdollisimman moitteettomasti. Yhtiön vuoden 2019 liikevaihto oli 13,75 mrd €.

Helen Sähköverkko lyhyesti:
Helen Sähköverkko siirtää sähköä helsinkiläisille. Asiakkaita pääkaupungissa on lähes 400 000. Keskimäärin helsinkiläinen kokee puolen tunnin sähkökatkon vain joka kymmenes vuosi. Toimitusvarmuutemme on Euroopan parasta. Sähköverkkoa Helsingissä on lähes 6 400 km, joista 97 % kulkee säävarmasti maan alla. Älykkäiden sähkömittarien avulla mittaamme helsinkiläisten kotien sähkönkulutuksen tunneittain. Kuulumme Helsingin kaupungin omistamaan Helen -konserniin.