Uutinen / 7.5.2020

Sähköverkon liittymisjohtojen vaatimuksiin muutoksia

Sähköverkon liittymisjohtojen vaatimuksia muutetaan 1.6.2020 alkaen. Muutos koskettaa suuria liittymätuotteita, jotka ovat suuruudeltaan 200 A tai yli. Liittymisjohdoissa vaaditaan jatkossa käytettävän poikkipinnaltaan suurempia kaapeleita. Muutos tulee ottaa huomioon suurten sähköliittymien suunnittelussa.


Liittymisjohdolla tarkoitetaan asiakkaan tonttiosuudella olevaa kaapelia, minkä kautta asiakas liittyy sähköverkkoon. Helen Sähköverkko muuttaa suurien, yli 200 A, sähköliittymien liittymisjohtojen vaatimuksia Helsingissä. Muutoksen myötä osa uusista suurista sähköliittymistä tulee rakentaa poikkipinnaltaan paksummilla liittymisjohdoilla kuin aikaisemmin on käytetty. Uuden vaatimuksen mukaisia kaapelikokoja tulee käyttää suunnittelussa 1.6.2020 alkaen.

Poikkipinnaltaan suurempien kaapelien käyttö mahdollistaa isommat kuormitukset pienemmällä kaapelimäärällä. Kaapelimäärän vähentyminen mahdollistaa kustannustehokkaan sähköverkkoinfran ylläpidon jatkossakin, kun olemassa olevista muuntamoista ja jakokaappien pienjännitekeskuksilta säästyy tilaa uusille sähköverkkoon liittyjille.

Samassa yhteydessä Helen Sähköverkko tuo uusia liittymistuotteita asiakkaille: 500A ja 750A. Uuden vaatimuksen myötä asiakkaille tulee mahdolliseksi korottaa nykyisiä 160A ja 200A sähköliittymiä, jotka on rakennettu poikkipinnaltaan vähintään 185 mm2 paksulla kaapelilla, 250 A sähköliittymäksi ilman lisäkaapelointeja.

Muutoksella ei ole vaikutusta liittymien hinnoitteluun.

Liittymisjohtojen tekniset ohjeet

Lisätietoja muutoksesta:
Verkkopalvelut
Puh. 09 617 8086
Sähköinen yhteydenotto