Uutinen / 7.1.2020

Uusi ennätys sähkönsiirron luotettavuudessa: sähkökatkojen määrä minimoitu huippulukemiin

Helsinkiläiset kokevat sähkökatkoja muita eurooppalaisia selvästi vähemmän. Vuonna 2019 päästiin jälleen uuteen ennätykseen: keskimääräinen keskeytysaika jäi enää 1,5 minuuttiin.

Helsingissä on Euroopan luotettavin sähköverkko, sen toimitusvarmuus on peräti 99,9997 %. Jo useana vuonna Helsingin sähkönjakelun luotettavuus on ollut Euroopan parasta, ja viime vuonna saavutettiin jälleen uusi ennätys. Sähköverkon luotettavuutta kuvaava SAIDI-indeksi oli Helsingissä 1,5 minuuttia. Edellinen ennätys on vuodelta 2016, 1,89 minuuttia. Indeksi kertoo, kuinka pitkään keskimäärin helsinkiläinen oli sähköttä vuoden aikana.

- Helsingin sähköverkon huippuluokan luotettavuus on saatu aikaan pitkäjänteisellä työllä. Automaatiota on lisätty, uutta vianhallintatekniikkaa otettu käyttöön ja sähköverkon rakennetta parannettu. Puolet vioista hoidetaan vianhallintatekniikan ansiosta siten, että sähköt eivät katkea ollenkaan ja asiakas ei edes huomaa sähköverkossa ollutta vikaa, sanoo toimitusjohtaja Markus Lehtonen Helen Sähköverkosta.

Käytännössä koko Helsingin keski- ja pienjännitteinen sähköverkko kulkee maan alla suojassa myrskyiltä ja sään ääri-ilmiöiltä. Vuosittaiset noin 30-40 vikatilannetta keskijänniteverkossa johtuvat pääasiassa kaivuvaurioista tai sähköverkon rakennevioista.

Helsingin sähköverkko on rakennettu silmukoidusti siten, että asiakkaalle on mahdollista siirtää sähköä kahdesta eri suunnasta. Muuntamoihin on lisätty automaatiota ja etäohjauksia, jolloin vikatilanteen sattuessa sähköt voidaan ohjata asiakkaalle nopeasti toista reittiä pitkin. Näiden lisäksi kaikilla sähköasemilla on käytössä automaattista vianhallintatekniikkaa, mikä mahdollistaa vikojen etsimisen ja irrottamisen verkosta siten, että sähköt eivät katkea asiakkaalla lainkaan.

FAKTAT:

  • Sähköverkon luotettavuutta mitataan SAIDI-indeksillä (System Average Interruption Duration Index). Se ilmaisee sähkönjakelun keskeytysten keskimääräisen keston minuuteissa asiakasta kohti.
  • Helsingissä sähköt olivat keskimäärin poikki 1,5 minuuttia vuonna 2019.
  • Helsinkiläinen kohtaa puolen tunnin sähkökatkon keskimäärin vain joka kymmenes vuosi.
  • Energiateollisuuden tilastojen mukaan taajamissa sähköt olivat poikki keskimäärin 19 minuuttia vuodessa ja maaseudulla 174 minuuttia vuonna 2018.