Uutinen / 20.8.2019

Taloyhtiöiden aurinkopaneelit – verotuskäytäntö käsiteltäväksi korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Taloyhtiöt voisivat olla merkittäviä aurinkosähkön tuottajia. Vielä odotetaan kuitenkin viranomaisten hyväksyntää mallille, joka mahdollistaisi taloyhtiöille tavan tuottaa aurinkosähköä osakkaita parhaiten hyödyttävällä tavalla. Hyvityslaskentamallin arvonlisäverotulkinta hyväksyttiin kesäkuussa Keskusverolautakunnassa. Valituksen myötä lopullinen ratkaisu menee Korkeimman hallinto-oikeuden päätettäväksi.

Helen Sähköverkko haluaa edistää taloyhtiöiden mahdollisuutta tuottaa aurinkosähköä. Helen Sähköverkko on kahden vuoden ajan pilotoinut kahdessa helsinkiläisessä taloyhtiössä hyvityslaskentapalvelua, missä taloyhtiön katolla olevien aurinkopaneelien tuotanto hyvitetään osakkaille laskennallisesti. Kokeilut ovat olleet onnistuneita ja asukkaat ovat hyvityslaskennan avulla saaneet pienempiä sähkölaskuja. Palvelun laajamittaisempi käyttöönotto on odottanut lainsäädännön tulkintojen tarkistamista mm. arvonlisäveron osalta.

Kesäkuussa Keskusverolautakunta teki hyvityslaskentamallin arvonlisäverokäytännöstä suopean ennakkoratkaisun (KVL:2019/28), mikä olisi osaltaan mahdollistanut palvelun käyttöönottoa. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on valittanut päätöksestä ja tämän johdosta arvonlisäverokäytännöt tullaan tarkastelemaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä odotellessa Helen Sähköverkko jatkaa hyvityslaskentapalvelun kehitystyötä.

”Olemme valmiina ottamaan hyvityslaskentapalvelun käyttöön heti, kun viranomaiset vihreää valoa näyttävät. Haluamme tarjoata taloyhtiöille tavan tuottaa aurinkosähköä osakkaita parhaiten hyödyttävällä tavalla.”, mittauspäällikkö Mika Nousiainen Helen Sähköverkosta toteaa.

Faktat hyvityslaskentapalvelusta:

  • Aurinkopaneelit kytketään kiinteistön sähkömittarin taakse ja ne pienentävät kiinteistön omaa sähkönkäyttöä, esim. valaistus, hissit yms.
  • Ilman hyvityslaskentaa kiinteistö myy oman sähkönkäytön jälkeen sähköverkkoon siirtyvän ylijäämäsähkön pelkän energian hinnalla. Osakkaat puolestaan ostavat sähköä verkosta maksaen energiasta, sähkönsiirrosta ja sähköverosta.
  • Hyvityslaskenta jyvittää kiinteistön ylijäämäsähkön laskennallisesti osakkaille.
  • Osakkaiden sähkölasku pienenee energian, sähkönsiirron ja sähköveron osalta hyvityslaskennan avulla.
  • Hyvityslaskentapalvelu hyödyntää nykyisiä älykkäitä sähkömittareita, isoja investointeja ei tarvita.