Uutinen / 6.9.2018

Selvitys Helsingin sähkönsiirtoratkaisusta alkaa

Helsinki varautuu merkittävään asukasmäärän lisäykseen. Tämä edellyttää maankäytön tehostamista ja aiheuttaa samalla kasvua sähkön kulutukseen ja siirtotarpeeseen. Siirtotarvetta kasvattaa myös kantakaupungissa tuotetun sähkön väheneminen Helsingissä. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi Helsinkiin suunnitellaan järeää kantaverkon 400 kilovoltin sähkönsiirtoyhteyttä.

Helsingin kaupunki suunnittelee yleiskaavan mukaisesti asuntojen ja toimitilojen lisärakentamista, etenkin nykyisten sisääntuloväylien varsille. Osa maankäyttötarpeista sijoittuu 110 kilovoltin avojohdoille varatuille alueille ja niille on etsittävä korvaavia vaihtoehtoja.

Ratkaisua haetaan uudenlaisesta toimintamallista, missä Helsingin kaupunki, alueen jakeluverkkoyhtiö Helen Sähköverkko ja kantaverkkoyhtiö Fingrid toteuttaisivat yhteistyössä maankäyttöä helpottavan infrastruktuurihankkeen, joka hyödyttää kaikkia osapuolia.

Osapuolet ovat sitoutuneet yhdessä laatimaan selvityksen sähköverkkoratkaisusta, jonka avulla Helsingin kaupungin yleis- ja asemakaavojen sekä Vihdintien bulevardin toteutukseen voidaan varautua sekä toteuttaa sujuva suunnitteluprosessi.

 -       Fingrid ja Helen Sähköverkko ovat pitkään tehneet verkkosuunnittelua yhteistyössä. On hienoa, että myös kaupunki on ennakkoluulottomasti lähtenyt mukaan etsimään parasta vaihtoehtoa. Alustavien laskelmien mukaan kustannustehokkain ratkaisu on rakentaa uusi 400 kilovoltin kaapeliyhteys Länsisalmesta Viikinmäkeen, mikä edesauttaa maankäyttöä tehostavia ratkaisuja – käytännössä kaapelointeja - 110 kilovoltin verkossa, johtaja Markku Hyvärinen Helen Sähköverkko Oy:sta kertoo.

INVESTOINNIN AIKAISTUS TUO HYÖTYJÄ

Helsingin sähkönkulutus- ja tuotantoennusteiden mukaan kaapeliyhteys tarvitaan noin vuonna 2035. Fingrid on kuitenkin valmis aikaistamaan uuden kantaverkon 400 kilovoltin kaapeliyhteyden ja sähköaseman rakentamista Helsingin kaupungin ja Helen Sähköverkon tarpeesta noin kymmenellä vuodella.

 -       Etsimme ratkaisua, jonka avulla investoinnin aikaistuksen kustannukset voidaan kattaa löydetyillä hyödyillä. Tavoitteena on, että aikaistaminen on kustannusneutraalia muille kantaverkkoasiakkaille, asiakaspäällikkö Petri Parviainen Fingrid Oyj:stä kertoo.

400 kilovoltin sähköverkkoon tehtävän investoinnin aikaistamisella Helen Sähköverkko välttää merkittävän osan 110 kilovoltin verkon tulevista investoinneista, jotka jäisivät pidemmällä aikajänteellä turhiksi. Vastaavasti Helsingin kaupunki hyötyy, kun johtoalueilta vapautuu rakennusoikeutta kaupungin kehittämiseen.

 -       Toimenpide tulee edistämään kaupunkistrategian tavoitteita, yleiskaavan toteuttamista sekä lisää huoltovarmuutta kaupungissa, kertoo teknistaloudellisen yksikön päällikkö Eija Kivilaakso kaupunkiympäristön toimialalta Helsingin kaupungilta.

Selvitys tehdään vuoden 2018 loppuun mennessä. Osapuolten yhteisenä tavoitteena on, että sähköverkkohankkeet voidaan toteuttaa ennen kaupunkirakentamishankkeiden aloittamista, alustavan aikataulun mukaan viimeistään vuonna 2025.