Uutinen / 30.6.2017

Helsingissä asemakaava-alueiden paras sähkön toimitusvarmuus

Energiateollisuus ry julkisti vuoden 2016 sähkönjakelun keskeytystilaston. Koko Suomen tasolla sähkönkäyttäjän kokema keskimääräinen keskeytysaika oli noin kaksi tuntia ja asiakas koki keskimäärin kaksi keskeytystä vuodessa.

Asemakaava-alueilla asiakkaiden kokema keskimääräinen keskeytysaika oli noin 28 min ja asiakas koki keskimäärin yhden keskeytyksen vuodessa. Helsinkiläisellä asiakkaalla vastaavat luvut olivat viime vuonna alle kymmenesosa tästä: keskimääräinen keskeytysaika oli 1,9 min ja keskimääräinen vuotuinen keskeytysmäärä 0,07. Toisin sanoen Helsingissä koetaan yksi puolen tunnin sähkökatko harvemmin kuin kerran kymmenessä vuodessa.

Helsingissä on päästy tälle erittäin hyvälle tasolle investointien ja vuosien määrätietoisen kehitystyön avulla. Sähköasemainvestoinnit ja -modernisoinnit, verkon kaapelointi sekä jakeluverkon automaatio ovat olleet tämän kehitystyön takaajina. Unohtaa ei sovi myöskään verkon käyttöhenkilöstön kehittymistä ja kouluttautumista vaativimpienkin häiriötilanteiden tehokkaaseen hoitamiseen.

Tämä kehitystyö jatkuu edelleen, jotta pääkaupunkimme usein kriittisiäkin palveluja hoitavien asiakkaidemme toiminta voi häiriöttömästi jatkua ja kehittyä parhaalla mahdollisella tavalla.

Tietoa keskeytystilastoista Energiateollisuuden sivuilla