Uutinen / 2.2.2016

Mikä sähkössä maksaa?

Sähkön hinta jakautuu kolmeen lähes yhtä suureen osaan: sähköenergiaan, sähkön siirtoon sekä sähköveroon. Sähkön siirrosta vastaa paikallinen sähköverkkoyhtiö, Helsingissä Helen Sähköverkko Oy. Sähköenergiasta puolestaan vastaavat myyjäyhtiöt, esim. Helen Oy.

Helen Sähköverkko Oy nostaa sähkön siirtohintoja keskimäärin noin yhdeksän prosenttia 1.4.2016 alkaen.

Hinnankorotus perustuu kantaverkkomaksujen nousuun sekä verkkotoiminnan valvontamallin muutokseen. Energiavirasto valvoo verkkotoimintaa ja sen hinnoittelun kohtuullisuutta. Vuoden 2016 alusta alkaen sallittu tuottotaso verkkotoiminnalle nousee.

Helsingissä palataan siirtohinnoissa vuoden 2014 tasoon. Hinnastot löydät täältä.  

Asiakkaalle tuleva siirtolasku sisältää karkeasti puolet veroa (arvonlisävero ja sähkövero). Helen Sähköverkko Oy korottaa omia siirtohintojaan keskimäärin yhdeksän prosenttia, mikä vastaa alla olevan kuvan mukaiselle asiakkaalle (5000 kWh) siirtolaskun kokonaissumman kasvamista 5,3 prosentilla. Asiakas maksaa 1,5 euroa enemmän siirtolaskustaan kuukaudessa.

 

Sähkön hinta jakautuu kolmeen lähes yhtä suureen osaan: sähköenergiaan, sähkön siirtoon sekä sähköveroon. Sähköenergian osuuden voi kilpailuttaa. Sähkön siirtohinta on säänneltyä ja siirtohinnan kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto. Sähkövero laskutetaan siirtolaskun yhteydessä ja verkkoyhtiö tilittää sen valtiolle.

Sähköenergia Sähköenergialla tarkoitetaan laskussa sähkön myyjän toimittamaa energiaa ja palvelua. Laskutettavan energian määrä perustuu yleisimmin laskutusjakson aikana käytettyyn sähkön määrään (kWh).

Sähkönsiirto Sähkönsiirron tuottaa paikallinen sähköverkkoyhtiö. Helsingissä se on Helen Sähköverkko Oy. Sähköverkon tehtävänä on siirtää voimaloissa tuotettu sähkö sähkönkäyttäjille. Sähköverkkoa ylläpidetään sähkönsiirtotuotteen maksuilla. Siirtohintojen kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto.

Sähkövero Sähköveroa maksetaan sähkön kulutuksesta. Vero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähköverkkoyhtiö laskuttaa sähköveron asiakkaalta siirtomaksun yhteydessä ja välittää sen edelleen valtiolle.