Tutkimus ja kehitys

Toimintaympäristö on muuttumassa globaalisti, valtakunnallisesti ja paikallisesti. Ilmastonmuutoksen torjuminen vaikuttaa laajasti käytettyihin energiamuotoihin, energiatehokkuuteen, tuotantoyksiköiden kokoon sekä sijaintiin ja näiden kautta sähkön siirtotarpeeseen. Kaupungin kasvu edellyttää myös tiiviimpää yhdyskuntarakennetta, mikä aiheuttaa painetta kompakteihin sähköverkon rakenteisiin. Muutosten myötä koko sähkönjakelujärjestelmän rakennetta on tarkasteltava uudelleen. Tutkimustyöllä haemme parhaita ratkaisuja, sekä järjestelmätasolla että yksittäisissä teknologisissa sovelluksissa.

Joustavuuden lisääminen

Sähköjärjestelmän hallinnassa tarvitaan entistä enemmän joustavuutta sääriippuvan tuotannon lisääntyessä. Tutkimme joustomarkkinoiden vaikutuksia ja hyödyntämismahdollisuuksia jakeluverkon hallinnassa sekä asiakkaiden liittymäratkaisuiden ja verkkopalvelun hinnoittelun suunnittelussa. 

Lue lisää

Sähköverkon kehittäminen

Helsingin kaupunkirakenteen edelleen tiivistyessä myös sähköjärjestelmälle tarvitaan kompakteja verkosto- ja teknologiaratkaisuja. Nykyinen avojohtoteknologiaan perustuva suurjännitteinen verkko muuttuu vähitellen kaapeliverkoksi. Suurkaupunkiympäristössä edellytettävä erinomainen toimitusvarmuustaso tulee säilyttää kehityksessä.

Lue lisää

Verkko-omaisuuden hallinta

Sähköverkkotoiminta on omaisuusvaltainen toimiala. Omaisuuden määrä ja kunto määrittävät sähkönjakelun peruslaatutason ja kustannukset. Omaisuudenhallinnan menetelmät kehittyvät jatkuvasti ja erilaiset it-pohjaiset sovellukset tuovat uusia mahdollisuuksia. Näiden tuomia hyötyjä selvitämme tutkimusprojektien avulla.

Lue lisää

Energiamurros

Energiamurroksella on merkittävät vaikutuksensa myös jakeluverkkoyhtiöiden liiketoimintaympäristöön ja jakeluverkkotoiminnan eri osa-alueisiin.

Seuraamme, analysoimme ja kehitämme toimintaamme mahdollistaen osaltamme energiamurroksen toteutumista.

Lue lisää

Toimialayhteistyö

Tavoitteenamme on edistää alan tutkimus- ja kehitystoimintaa yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. Kansainvälisen ja kansallisen toiminnan kautta saamme innovatiivista tutkimussuuntaa koko sähköverkkoalan hyväksi.

Helen Sähköverkko on aktiivinen tutkimus- ja kehitystoiminnan saralla toimialayhteistyössä, muiden muassa Cigressä, Ciredissä ja sähkötutkimuspoolissa.

Lue lisää