Artikkeli / 16.5.2024

Vihreä siirtymä ja kaupungin kasvu edellyttävät merkittäviä sähköverkkoinvestointeja

Teksti: Markus Lehtonen

Helen Sähköverkon asiakasmäärä on kasvanut vuosittain tasaista 6000–7000 vuosivauhtia ja saman kasvuvauhdin ennustetaan jatkuvan myös tulevina vuosina. Helsingin kaupunki ennustaa kaupungin väkiluvun olevan kymmenen vuoden kuluttua jo 750 000 asukasta. Sähkönkulutus on kuitenkin pysynyt tasaisena viimeisten kymmenen vuoden aikana, sillä energiatehokkuuden paraneminen on kompensoinut kaupungin kasvun aiheuttaman sähkönkulutuksen.

Nyt kehitykseen on tulossa kuitenkin merkittävä muutos, sillä alueen sähkönkulutuksen ennustetaan tuplaantuvan vuoteen 2030 mennessä. Tämä johtuu kivihiilen käytön loppumisesta ja lämmön sähköistymisestä, kun sitä tuotetaan jatkossa sähkökattiloilla ja lämpöpumpuilla. Lisäksi sähkönkäytön lisääntyminen liikenteessä kasvattaa sähkönkulutusta entisestään, kun henkilöautoliikenteen lisäksi myös joukko- ja rekkaliikenteen sekä laivaliikenteen sähköistys etenevät vauhdilla.

Investoinneilla vauhtia vihreään siirtymään

Kaupungin kasvun ja vihreän siirtymän mahdollistamiseksi Helen Sähköverkko aikoo investoida seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 310 miljoonaa euroa, mikä sisältää myös ikääntyvän verkon uudistamista. Suuri osa investoinneista kohdistuu suurjännitteiseen jakeluverkkoon, sähköasemiin ja sähkömittareihin. Merkittävin kaupungin kasvua edistävä investointi on Vihdintien bulevardihankkeeseen liittyvä sähköverkon muutostyöt

Uusi valvontamalli hidastaa ikääntyvän verkon uusimista

Vuoden alussa voimaan tullut uusi sähköverkkotoiminnan tuottoa sääntelevä valvontamalli heikentää mahdollisuuksiamme toteuttaa kaikkia tarvittavia investointeja. Jotta Helen Sähköverkon kannattavuus säilyy myös jatkossa kestävällä tasolla, olemme joutuneet karsimaan ikääntyvän verkon uusimisinvestointeja yli 100 miljoonan euron edestä. Säästötoimenpiteet eivät kohdistu puhtaan siirtymän toteutumista edistäviin sähköverkkoinvestointeihin eikä asiakkaiden tarvitsemiin sähköverkkoliittymiin.

Sähköverkkoinvestoinnit ovat olennainen osa talouden kehitystä ja yhteiskunnan toimivuutta. Sähköverkkoihin panostaminen mahdollistaa elinvoimaisen yhteiskunnan sekä lisää hyvinvointia ja turvallisuutta.

Sähköverkkoa kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa

Julkaisimme vapun alla sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelman 2024, jossa kuvaamme toimintaympäristön muutoksia, verkon kehittämisen periaatteita ja pitkän tähtäimen suunnitelmiamme seuraavalle 10 vuodelle. Näiden lisäksi kerromme kuluvan ja seuraavan vuoden hankkeista sekä edellisen kahden vuoden toimenpiteistä.

Asiakkaillamme ja sidosryhmillämme on mahdollisuus kommentoida kehittämissuunnitelmaa toukokuun ajan vastaamalla kyselyyn. Toivottavasti mahdollisimman moni tutustuu suunnitelmaan ja vastaa kyselyymme, sillä päivitämme kehittämissuunnitelmaa saadun palautteen pohjalta.

Lue lisää aiheesta

Asiantuntija-artikkeli