Mellunkylän reaktori

Loistehon määrä sähköverkossa täytyy olla tasapainossa. Loissähkön hinnoittelulla voidaan tasapainottaa loistehon määrää sähköverkossa. Hintaohjauksen lisäksi Helen Sähköverkko tasapainottaa loistehotasettaan omilla isoilla kompensointiyksiköillä, rinnakkaisreaktoreilla.

Tietoa projektista

Loissähkön hinnoittelulla voidaan ohjata loistehon määrää sähköverkossa. Esimerkiksi kantaverkkoyhtiö ohjaa jakeluverkkoyhtiöitään tasapainottamaan oman loistehotaseensa. Vastaavasti jakeluverkkoyhtiöt ohjaavat hinnoittelullaan omien asiakkaidensa loistehotasetta.

Hintaohjauksen lisäksi Helen Sähköverkko tasapainottaa loistehotasettaan omilla isoilla kompensointiyksiköillä, rinnakkaisreaktoreilla. Viikinmäen sähköasemalle tuli jo vuonna 2015 käyttöön 30 Mvar tehoinen säädettävä reaktori. Keväällä 2021 otettiin käyttöön Mellunkylän sähköasemalla uusi 50 Mvar tehoinen rinnakkaisreaktori. Reaktori on öljyeristeinen ja siinä on säätömahdollisuus käämikytkimen avulla 30-100 % tehoalueella. Reaktorien tehotaso-ohjaus on automatisoitu, ja Helsingin loistehotase säätyy automaattisesti. Molemmat rinnakkaisreaktorit on kytketty 110 kV jännitetasoon.

Reaktoria kokeiltiin osatehoilla jo viime vuonna. Tämänkokoisen reaktorin valmistus on kuitenkin haastavaa ja jokainen laite on yksilö. Erityisesti äänitasojen hallinta osoittautui hankalaksi. Reaktorin ja reaktoritilan äänitasojen hallinnan suhteen tehtiin kokeiden perusteella mittavat viimeistelytyöt, jotta ympäristöön ei aiheudu meluhaittaa.

Projekti saatiin loppusuoralle 31.3.2021, jolloin viimeistelytöiden jälkeen reaktori kytkettiin tuotantoon. Reaktorin maksimiteho on 117 kV jännitteellä ennätysmäiset 57 Mvar, joka on öljyeristeisen rinnakkaisreaktorin Suomen ennätystasoa. Reaktori tuli heti kovaan käyttötarpeeseen, kun kesää kohti loistehon ylituotantotilanteet jälleen kasvoivat.

mellunkylan-reaktori.jpg

Katso myös