Uutinen / 19.6.2024

Markkinapaikka sähköverkkojen joustotarpeelle

Helen Sähköverkko Oy ja Fingrid kokeilevat yhteistä markkinapaikkaa sähköverkkojen siirtojenhallinnassa tarvittaville joustoresursseille. Hanke alkaa IT-alustan kilpailuttamisella kesällä 2024 ja tavoitteena on päästä aloittamaan kaupankäynti jo talvikaudella 2024–25.

Markkinapaikan toiminta toteutetaan erikseen hankittavalla kauppapaikkaratkaisulla, joka perustuu Euroopassa jo käytössä oleviin kauppapaikkoihin.

Kokemusten perusteella päätetään toiminnan jatkamisesta aina kesään 2026 asti. Tavoitteena on laajentaa kaupankäyntiä ja kehittää mallia kokemusten perusteella. Hanketta koordinoivana konsulttina toimii Volue.           

Uuden markkinapaikan kokeilun tavoitteena on rakentaa kaupankäyntialusta sekä kehittää toimiva malli, jossa sähkömarkkinatoimijat voivat myydä kanta- ja jakeluverkon siirtojenhallinnan tarpeisiin erilaisia joustoja.

Nykyisten sähkön markkinapaikkojen tuotteet keskittyvät pääasiassa tehotasapainon ylläpitämiseen sekä sähköverkon taajuuden tukemiseen. Siirtojenhallinta nousee yhä enemmän haasteeksi sekä kantaverkossa että jakeluverkossa. Joustotarpeita muodostuu erityisesti uusiutuvan tuotannon lisääntymisen ja yhteistuotantovoimalaitosten toimintamallin muuttuessa. Näistä syistä on herännyt tarve nimenomaan kanta- ja jakeluverkkojen siirtojenhallinnan tarpeeseen suunnitellun yhteismarkkinan kehittämisestä. Uudelle markkinapaikalle voi osallistua myös reservimarkkinoiden ulkopuolelle jääviä joustoon kykeneviä kohteita.

Kokeilun kautta kohti pysyvää joustomarkkinaa

Nyt käynnistyneen hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset pysyvälle joustokaupankäynnille vaiheittaisen kokeellisen kaupankäynnin avulla.   Uudet säädökset edellyttävät jouston hyödyntämistä osana verkon kehittämistä. Valtakunnallinen Sähkötutkimuspooli osallistuu kokeiluun tutkimushankkeella,  jossa selvitetään joustokaupankäyntiin liittyviä toimintatapoja sekä eurooppalaisesta lainsäädännöstä syntyviä jouston arviointi- ja hyödyntämisvelvoitteiden toteuttamista Suomessa. Hankkeen avulla saadaan kaikille verkonhaltijoille tärkeää kokemusperäistä tietoa, jonka avulla tulevaisuuden pysyvä joustokaupankäyntimalli voidaan toteuttaa tehokkaasti.

Hankkeen lähestymistapa on käytännöllinen, jotta toimiala voi yhdessä löytää konkreettisia tapoja siirtojenhallintaan  liittyvien toimintojensa toteuttamiseen ja sääntelyn mukaisen toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on käytännön kautta löytää Suomen oloihin ja tarpeisiin sopivat verkkojen tavat hyödyntää joustoja. Samalla hanke luo edellytyksiä pysyvälle valtakunnalliselle toiminnalle. Hankkeessa huomioidaan tuleva sääntely ja hyödynnetään alan yhteiseurooppalaisissa tutkimushankkeissa (mm. INTERRFACE   ja ONENET) kerättyä osaamista aiheesta.

Vastaavia markkinapaikkoja on jo käytössä useissa Euroopan maissa, ja nyt alkava markkina-alustan kilpailutus perustuu jo valmiiseen joustomarkkinaoperaattorin toteuttamaan ja olemassa olevaan eurooppalaiseen ratkaisuun. Ratkaisu valitaan siten, että sillä on edellytykset kehittyä hankkeen aikana koko Suomen tarpeita palvelevaksi joustomarkkinaratkaisuksi.  

– Jakeluverkon toiminta muuttuvassa toimintaympäristössä edellyttää joustavuutta. Paikallisen sähköntuotannon poistuminen ja räjähdysmäisesti kasvava uuden muotoinen sähkönkulutus muuttavat jakeluverkkojen käyttötapaa ja luovat uusia tarpeita joustolle. Jouston hyödyntäminen paikallisesti luo jakeluverkoille edellytykset palvella asiakkaitaan hyvällä toimitusvarmuudella kustannustehokkaasti, sanoo Esa Äärynen, Helen Sähköverkko Oy .

– Sähköjärjestelmän murroksen haasteet alkavat konkretisoitua sähköjärjestelmän eri tasoilla. Tämän myötä tarve sähköjärjestelmän joustavuudelle lisääntyy. Muutos vaatii  verkkoyhtiöiltä uudenlaisia toimintamalleja sekä työkaluja, mutta se antaa myös joustoresurssien tarjoajille mahdollisuuden uuteen liiketoimintaan, sanoo Jukka Rinta-Luoma, Fingrid Oyj.