Uutinen / 22.1.2024

Kantaverkon kaapeliyhteyden rakentaminen Helsinkiin alkaa tänä keväänä

Helsinkiin tulevan kantaverkon maakaapeliyhteyden rakentaminen alkaa tänä keväänä. Helen Sähköverkon, Helsingin kaupungin ja Fingridin yhteishankkeella vastataan kasvavaan sähkön kulutukseen pääkaupungissa ja edistetään vihreää siirtymää. Yhteyden rakentaminen Vantaan Vaaralasta Helsingin Viikkiin aloitettiin joulukuussa kaapelireitin ja työmaa-alueiden puuston poistolla. Hanke etenee aikataulussaan ja sen on määrä valmistua vuoden 2026 aikana.

Yhteys mahdollistaa vihreää siirtymää

400 kilovoltin kaapeliyhteyden on määrä valmistua vuoden 2026 aikana. Se tulee valmistuessaan kulkemaan Vantaan Länsisalmen sähköasemalta Helsingin Viikinrannan energiakortteliin, uudelle Vanhankaupungin sähköasemalle.

Vihreä siirtymä kasvattaa sähkönsiirron tarvetta. Kaapeliyhteys vastaa kasvavaan sähkönkulutukseen.

- Investoinnit sähköverkkoon ovat keskeisessä roolissa vihreän siirtymän mahdollistajana. Yhteinen hanke on merkittävä Helen Sähköverkolle, sillä se mahdollistaa meille uusien asiakkaiden liittämisen verkkoomme. Osaltamme käynnissä oleva Viikinmäen sähköasemaprojekti luo valmiudet liittyä Fingridin 400 kilovoltin Vanhankaupungin sähköasemaan vuonna 2026, kertoo kehitysjohtaja Markku Hyvärinen Helen Sähköverkolta.

Uusi kaapeliyhteys mahdollistaa samalla niin sanotun läntisen bulevardikaupungin rakentamisen vaatimat sähköverkkojärjestelyt toisella puolen Helsinkiä Vihdintien ja Huopalahdentien ympäristössä. Myös siellä sijaitsevat 110 kilovoltin suurjännitteiset ilmajohdot voidaan sijoittaa maan alle, kun sähköverkkoa on vahvistettu. Tällöin alueita vapautuu täydennysrakentamista varten.

- Nyt rakennettava maakaapeli sijoittuu suurelta osin viheralueiden alle sekä Viikinrannassa katualueelle, jonka varrelle suunnitellaan uudisrakentamista. Helsingin kaupungin näkökulmasta hanke on tärkeä sekä vihreän energiasiirtymän että kaupunkirakenteen kehittämisen kannalta”, kertoo erityisasiantuntija Pekka Tirkkonen kaupunkiympäristön toimialalta.

Hanke etenee aikataulussa

Hankkeen osapuolet Helen Sähköverkko, Helsingin kaupunki ja Fingrid allekirjoittivat vuonna 2023 yhteistyösopimuksen Helsingin 400 kilovoltin sähkönsiirtoyhteyden toteuttamisesta. Lisäksi kaapelireitti sai lunastuslupapäätöksen Maanmittauslaitokselta ja kaapelin, kaapelireitin rakentamisen ja sähköasemien hankintaprosessit etenivät syksyllä 2023.

-Hanke on edennyt sovitussa aikataulussa ja budjetissa sekä hyvässä yhteistyössä osapuolien, viranomaisten ja sidosryhmien kanssa, kertoo projektijohtaja Risto Ryynänen Fingridiltä.

Suurimpina urakoitsijoina ja toimittajina ovat sähköasemissa Hitachi Energy Finland Oy, tehomuuntajassa Tamini Trasformatori S.r.l. (Italia), 400 kilovoltin reaktorissa Hyosung Heavy Industries Corporation (Etelä-Korea), kaapelireitin rakentamisessa GRK Suomi Oy ja Lännen Alituspalvelu Oy sekä 400 kilovoltin kaapelissa Demirer Kablo (Turkki).

Lisäksi Vanhankaupungin ja Länsisalmen sähköasemien rakennussuunnittelusta vastaavat Arkkitehtitoimisto Olla Oy ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy sekä kaapelireitin rakennuttajakonsulttina ja suunnittelijana jatkaa Ramboll Finland Oy.

Lue lisää aiheesta

Kehityshanke