Uutinen / 11.5.2022

Sähköverkkoa kehitetään asiakkaiden kanssa

Helen Sähköverkko Oy on julkaissut jakeluverkon kehittämissuunnitelman 2022. Asiakkailla on mahdollisuus kommentoida kehittämissuunnitelmaa toukokuun ajan. Tämä on ensimmäinen kerta Helen Sähköverkolla, kun asiakkailla on mahdollisuus osallistua sähköverkon kehittämiseen julkisen kuulemisen kautta.

Kehittämissuunnitelman ja asiakaskuulemisen suunnittelu ja järjestäminen alkoi Helen Sähköverkolla joulukuussa 2021. Projektin toteuttamiseen osallistui useasta yksiköstä rakentunut innostunut projektiryhmä suunnittelupäällikkö Aki Hämäläisen johdolla. 

- Kuulemisen kautta pääsemme kertomaan avoimesti työstä, jota Helen Sähköverkolla teemme asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi. Hyödynnämme asiakkaiden palautteita sähköverkon kehittämisessä, kertoo verkon kehityspäällikkö Esa Äärynen.

Seuraavan 10 vuoden aikana sähköverkkoon investoidaan kaupungin kehittymisen ja energiamurroksen mahdollistamiseksi sekä toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi 450 M€. Kehittämissuunnitelma kertoo, miten tämä tapahtuu. Suunnitelmassa kuvataan toimintaympäristön muutoksia, verkon kehittämisen periaatteita, ja pitkän tähtäimen suunnitelma 10 vuodelle. Näiden lisäksi kerrotaan kuluvan ja seuraavan vuoden hankkeista sekä edellisen kahden vuoden toimenpiteistä.

Helen Sähköverkon jakeluverkon kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kaupunkiolosuhteet, yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeiden asiakkaiden suuri määrä, energia-alan vihreä siirtymä sekä kaupungin kehittyminen.

Pääset tästä tutustumaan kehittämissuunnitelmaan.