Uutinen / 15.6.2021

Tiedote Fi-Nergyn asiakkaille

Fi-Nergy Voima Oy:n toiminta Suomessa on päättynyt ja sähkön toimituksesta kyseisen yhtiön asiakkaille vastaa tilapäisesti paikallinen verkkoyhtiö Helen Sähköverkko korkeintaan sähkömarkkinalain edellyttämän kolmen viikon ajan.

Tämän vuoksi Fi-Nergy Voima Oy:n ja 365 Hankinta Oy:n asiakkaiden tulee välittömästi tehdä uusi sähkönmyyntisopimus haluamansa myyjän kanssa sähkönjakelun keskeytymättömän jatkumisen varmistamiseksi. Uusi sähkönmyyntisopimus on tehtävä heti. Sähkön verkkopalvelulaskulta löytyy osoite ja käyttöpaikkatunnus, johon sopimus on tehtävä. Sopimuksen voimaan saattamiselle on varattava vähintään 14 päivää, joten sopimus on tehtävä viipymättä, ettei sähkönjakelu katkeaisi. Mikäli uusi sähkönmyyntisopimus ei ole voimassa 5.7.2021 mennessä, sähköntoimitus katkeaa välittömästi.

Helen Sähköverkko Oy laskuttaa tämän siirtymäkauden sähkön toimituksesta veloittamalla sähköstä toimitusvelvollisen sähkönmyyjän, Helen Oy:n hinnaston perussähkötuotteen myyntihinnan 6,99c/kWh sekä perusmaksua 3,84 €/kk. Verkkopalvelumaksut säilyvät ennallaan.

Uuden sähkömyyjän yhteystietoja löytyy esim. energiaviraston ylläpitämästä www.sahkonhinta.fi palvelusta.

Energiaviraston ohjeita Fi-Nergy Voima Oy:n ja 365 Hankinta Oy:n asiakkaille 

Energiaviraston tiedote asiasta