Uutinen / 17.9.2020

Myrskytuulet eivät vaikuta Helsingin sähköverkkoon

Aila-myrskyn tuomat tuulenpuuskat eivät ole Helsingin maanalaiselle sähköverkolle merkittävä uhka. Myrskyjen tuomat rankkasateet ja mahdollinen merenpinnan nousu on kuitenkin riski, joka voi aiheuttaaa sähkökatkoja.

Helsingissä sähköverkon kokonaiskaapelointiaste on erittäin korkea. Keskijänniteverkosta on kaapeloitu maan alle 99,7% ja pienjänniteverkostakin 98%. Ilmakaapeleita näkyy pääosin Helsingin ulkosaaristossa. Maanalaisen sähköverkon takia myrskytuulet harvoin aiheuttavat sähkökatkoksia asiakkaille.

Rankkasateet voivat aiheuttavat paikallista veden tulvimista ja tämä voi edellyttää sähköjen väliaikaista katkaisua tulvakohdissa, jotta veden pumppaus hoituu turvallisesti. Merenrantakaupunkina meriveden korkeutta täytyy myös seurata. Nouseva merivesi voi aiheuttaa tarpeen katkaista väliaikaisesti sähköt pienistä osista sähköverkkoa, kunnes merivedenpinta laskee.

- Olemme yhdessä kumppaneidemme kanssa jatkuvasti varautuneet korjaamaan Helsingin alueen sähköverkossa tapahtuvat viat. Myrskyjen ja muiden sääilmiöiden osalta tilannekuvaa seurataan aktiivisesti, ja tarvittaessa valmiustasoa nostetaan, kertoo Helen Sähköverkon käyttöpäällikkö Juho Kuokkanen.

Helsingin sähköverkon maailmanluokan toimitusvarmuudesta huolimatta sähkönjakelun häiriöitä tapahtuu. Häiriön sattuessa kannattaa tarkistaa tilanne nettisivuilta ja tarvittaessa olla yhteydessä vikailmoitusnumeroon 0800 180 808.

Katso varautumisvinkit sähkökatkon varalta