Uutinen / 20.10.2020

Loissähkön hintaan muutos - kulutusmaksu poistuu 1.11.2020

Helen Sähköverkko uudistaa sähkönsiirron hinnoittelua keskijännitteiseen jakeluverkkoon liittyvien asiakkaiden osalta. Loissähkön kulutusmaksu poistuu keskijännitetehosiirto-tuotteesta.

Loissähkön hinnanmuutos tarkoittaa, että marraskuusta alkaen keskijännitteiseen jakeluverkkoon (10 kV ja 20 kV) liittyneitä asiakkaita ei veloiteta loissähkön kulutuksesta. Kyseessä on sähkönsiirtohinnan alennus.

Kiinteistöjen sähkölaitteistoista vastaavat käytönjohtajat saavat marraskuun alussa teknisen ohjeistuksen, miten sähkölaitteistoja kannattaa muuttaa, jotta loissähkön hinnoittelun muutoksesta saa parhaan hyödyn irti.

Tehtävillä toimenpiteillä Helen Sähköverkko varmistaa sähköverkon erinomaisen luotettavuuden.

Taustalla muutokset asiakaslaitteissa ja niiden tuottamassa loistehossa

Sähköjärjestelmän toimivuuden kannalta loissähkön tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino on tärkeää. Sähköverkkoon tuotetun loistehon määrä kasvaa jatkuvasti. Mm. uudet asiakaslaitteet ja led-valaistukset tuottavat loistehoa sähköverkkoon.

Aikaisemmin loissähkön hinnoittelussa oli maksut sekä tuotannolle että kulutukselle. Helen Sähköverkko haluaa loissähkön kulutusmaksun poistamisella (loistehon ottomaksu) kannustaa keskijänniteverkkoon liittyneitä asiakkaita kuluttamaan loissähköä omissa kiinteistöissään. Muutoksen jälkeen asiakkaiden ei kannata käyttää omia loissähkön tuotantolaitteita saatikka investoida uusiin loissähköä tuottaviin kompensointilaitteisiin.

Loistehon tuotanto sähköverkkoon päin (loisantomaksu) säilyy entisellään, maksullisena asiakkaalle.

Hinnasto