Uutinen / 1.4.2019

Mellunkylän sähköasemalle rakenteilla sähköverkon kompensointilaite, reaktori

Aprillipäivästä huolimatta uutinen on totta. Mellunkylän sähköaseman yhteyteen valmistuu loppuvuodesta reaktori. Tosin emme ole rakentamassa pienydinvoimalaa, vaan sähköverkon kompensointilaitetta, joka ylläpitää sähköverkon jännitetasoa.

Kuva: Mellunkylän reaktoribunkkeri harjakorkeudessaan maaliskuussa 2019.

Mikä on reaktori ja mihin sitä tarvitaan? Sähköä on kahdenlaista, tasavirtaa ja vaihtovirtaa. Esimerkiksi akut ja aurinkopaneelit tuottavat tasavirtaa. Sähköverkko ja kaikki kotona olevat laitteemme taas toimivat vaihtovirralla. Vaihtovirran sähköinen teho jakaantuu pätötehoon ja loistehoon. Pätöteho on työtä tekevää tehoa ja loisteho nimensä mukaisesti loisii verkossa, eli värähtelee siirtoverkossa laitteiden välillä. Loisteho kuitenkin kuormittaa sen aiheuttaman virran takia sähköverkkoa. Tämän takia loisteho kannattaakin minimoida kompensointilaitteilla paikallisesti. Mellunkylään valmistuva loistehon kompensointilaite, reaktori, parantaa sähköverkon luotettavuutta kuluttamalla ylimääräistä loistehoa pois verkosta.
 
Sähköjärjestelmässä loistehon osalta on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana suuri muutos, joka vaikuttaa merkittävästi verkkoyhtiöiden loistehon kompensointitarpeeseen. Esimerkiksi sähköverkon maakaapelit tuottavat loistehoa verkkoon. Vastaavasti myös kovasti yleistyneet LED-lamput tuottavat loistehoa verkkoon. Suurilla sähkönkäyttäjillä loistehon syöttäminen verkkoon on maksullista, ja heille on kannattavaa käyttää omia kompensointilaitteita. Helen Sähköverkko huolehtii kokonaisuudesta Helsingissä, Viikinmäen sähköasemalla on jo käytössä yksi reaktori ja loppuvuodesta Mellunkylään valmistuu siis toinen.