Uutinen / 24.10.2018

Taloyhtiöt voisivat tulla merkittäviksi aurinkosähkön tuottajiksi

Sähköjärjestelmässä on käynnissä iso energiamurros, kun energia-ala pyrkii kohti entistä ympäristöystävällisempää tulevaisuutta. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama älyverkkotyöryhmä julkisti tänään loppuraporttinsa siitä, kuinka sähkömarkkinoita ja sähköverkkoja tulisi kehittää vastaamaan tulevaisuuden muutostarpeisiin. Sähköverkoilla on merkittävä rooli puhtaamman energiantuotannon mahdollistajana. Helen Sähköverkko haluaa olla mukana nopeuttamassa kehitystä.

Taloyhtiöiden katoilla voitaisiin tuottaa jopa kymmenesosa taloyhtiöiden kuluttamasta sähköstä. Nykyinen sääntely kuitenkin asettaa rajoitteita aurinkosähköinvestoinnin toteutukselle ja kannattavuudelle. Omakotitalossa asuva saa aurinkosähköstään hyödyn pienentyneinä ostoenergian, sähkönsiirron ja sähköveron määrinä. Taloyhtiöissä aurinkosähkö kulkee kiinteistön sisäisessä sähköverkossa asuntojen mittareiden kautta, jolloin laskutuskäytäntö on sama kuin verkon kautta sähköä ostettaessa.

Taloyhtiöiden tilanne voidaan korjata älyverkkotyöryhmän kannattaman menettelyn avulla: aurinkosähkön tuotanto hyvitetään osakkaille laskennallisesti, ja asukas saa omakotitalon kanssa samanvertaisen hyödyn pientuotannosta. Tällainen hyvityslaskentapalvelu voidaan toteuttaa nykyisillä älykkäillä sähkömittareilla ilman isoja investointeja.

Hyvityslaskentapalvelua kokeillaan Helsingissä kahdessa taloyhtiössä paraikaa. Kokeilut ovat olleet onnistuneita, ja monilta taloyhtiöiltä on jo tullut kyselyjä hyvityslaskentapalveluun liittymiseksi. Tuotteen laajamittaisempi käyttö vaatii kuitenkin vielä lainsäädännön muuttamista tai ainakin tulkintojen tarkentamista. Helen Sähköverkko toivoo asiaan nopeaa ratkaisua ja on valmis ottamaan hyvityslaskentapalvelun käyttöön heti kun se on mahdollista.

- Etsimme ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin. Helsingin kaltaisessa kaupunkimaisessa ympäristössä taloyhtiöt ovat keskeisiä kaikenlaisen pientuotannon suhteen, Helen Sähköverkon mittauspäällikkö Mika Nousiainen toteaa.

Asiakkaalle valinnan paikka

Älyverkkotyöryhmän tehtävänä oli etsiä mahdollisuuksia, kuinka asiakkaat voivat osallistua sähkömarkkinoille ja edistää sähkön toimitusvarmuuden ylläpitoa. Asiakkaat tarvitsevat tähän uudenlaista palvelua. Työryhmä suosittelee asiakaskeskeistä sähkömarkkinamallia. Mallissa asiakkaalla on entistä paremmat mahdollisuudet saada niin halutessaan kokonaispalvelua yhdeltä osapuolelta, valitsemaltaan sähkönmyyjältä.

Jatkossa jakeluverkkoyhtiö ei enää ohjaisi asiakkaan sähkönkulutusta, vaan asiakas voisi sopia sähkönmyyjänsä tai muun palveluntarjoajansa kanssa kulutuksensa ohjaamistavasta. Asiakas hyötyy palvelumarkkinoiden kehittyessä saadessaan entistä monipuolisempaa ja parempaa palvelua. Asiakkailla on muutoksen jälkeen mahdollisuus saada yksi lasku, joka sisältää sähkönmyynnin, sähkönsiirron ja verot. Erilliset sähkönsiirto- ja sähkönmyyntilaskut jäisivät historiaan – jos asiakas niin valitsee.

- Asiakaslähtöinen sähkömarkkinamalli mahdollistaa asiakkaille nykyistä paremmin kokonaispalvelun sähköstä ja siihen liittyvistä lisäpalveluista. Samalla Helen Sähköverkon kannalta asiakaslähtöinen vähittäismarkkinamalli yksinkertaistaa ja selkiyttää myös verkonhaltijan roolia tasapuolisena toimijana, Helen Sähköverkon asiakkuusjohtaja Jouni Lehtinen toteaa.