Uutinen / 30.1.2017

Helsingissä ennätyksellisen vähän sähkökatkoja

Viime vuosi jää Helsingissä sähkön osalta historiaan: koskaan aikaisemmin ei pääkaupungissa ole ollut näin vähän sähkökatkoja. Katkot ovat harvinaisia ja jäävät hyvin lyhyiksi.

Viime vuonna asiakaskohtainen keskeytysaika oli alle 2 minuuttia, ja viiden vuoden keskiarvo jää alle 3 minuuttiin. Käytännössä helsinkiläinen kokee kerran kymmenessä vuodessa yhden puolen tunnin pituisen sähkönjakelun keskeytyksen.

Yksi syy huipputulokseen ovat investoinnit sähköverkon automatisointiin. Vian ilmetessä voidaan vikapaikan taakse jääneet asiakkaat nopeasti ohjata toisen sähkönsyötön perään etäohjauksilla. Helsingin sähköverkossa hyödynnetään myös uutta vian hallintateknologiaa, jonka ansiosta osa vioista ei näy asiakkailla lainkaan.

- Sähköverkon luotettavuuteen on investoitu ja automaatioastetta on parannettu, kertoo johtaja Osmo Siirto Helen Sähköverkosta. – Helsingin tulos sähkönjakelun luotettavuudessa on Euroopan paras ja maailmantasollakin kärkiluokkaa.

Maaseudulla sähköverkkoyhtiöt kaivavat ilmajohtoja maan alle toimitusvarmuuden parantamiseksi. Kovat tuulet eivät helsinkiläisiä heiluta, koska käytännössä koko pääkaupungin sähkönjakeluverkko on kokonaan piilossa katujen alla. Vaikka säävarman verkon kaapeloinnit onkin jo Helsingissä tehty, investoinnit jatkuvat ja niiden painopiste on nyt vanhenevan sähköverkon uusimisessa. Työtä jatketaan hyvän luotettavuustason ylläpitämiseksi.

Helsingissä sähkön kokonaishinnat ovat edullisimmat Euroopan pääkaupungeista, kun hintoja verrataan maan ostovoimaan (lähde: VaasaETT, joulukuu 2016). Suomessa sähkön hinta koostuu kolmesta osasta: kolmannes sähkön myynnistä, kolmannes sähkön siirrosta ja kolmannes veroista.

Sähkön kulutus kasvussa

Sähkön kulutus kasvoi pitkästä aikaa Helsingissä samoin kuin koko Suomessa, viime vuonna kasvua oli pääkaupungissa noin kaksi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Talouden taantuma ja energian tehokkaampi käyttö on pitänyt sähkönkulutuksen Helsingissä suhteellisen tasaisena lähes kymmenen vuotta. Samaan aikaan sähköverkkoon liittyneiden asiakkaiden määrä on lisääntynyt kymmenellä prosentilla. Viime vuoden suurin sähkönkulutus Helsingissä, 807 MWh, koettiin torstaina 7.1.2016 klo 17. Ajanjaksoon osuu viime talven kirein pakkaskausi.