Uutinen / 18.10.2016

Sähkön luotettavuus Helsingissä maailman huippuluokkaa

Helsinkiläiset kokevat sähkökatkoja muuta Suomea selvästi harvemmin. Yleinen sähkökatkon syy Helsingissä on kaivuuvaurio.

Energiateollisuus ry:n uudesta keskeytystilastosta selviää, että sähkönjakelu Suomessa oli vuonna 2015 keskeytyneenä noin 1,4 tuntia sähkönkäyttäjää kohden. Viime vuoden aikana suomalaiset kokivat tilaston mukaan keskimäärin kaksi sähkökatkoa.

Pääkaupungissa tilanne on muuta maata parempi. Laskennallisesti sähkönkäyttäjän kokema keskimääräinen keskeytysaika Helsingissä oli vain 4 minuuttia vuonna 2015, kun taas Suomessa keskeytysaika keskimäärin kaupungeissa oli 17 minuuttia. Kun helsinkiläinen kokee puolen tunnin sähkökatkon joka kymmenes vuosi, valtakunnan taso Suomen kaupungeissa on 6 sähkökatkoa kymmenessä vuodessa, ja katkojen kesto on 1,7 tuntia.

Helsingissä sähkönjakelun luotettavuus on maailman huippuluokkaa.

- Helsingin sähköverkon varmuuden takaa maan korkein kaapelointiprosentti, 98 % jakeluverkosta on kaapeloitu. Käytämme myös vuosittain merkittävän summan rahaa, 40 milj. euroa, verkon investointeihin, johtaja Osmo Siirto Helen Sähköverkosta kertoo.

Kaapeloitu verkko on suojassa myrskyiltä, sen sijaan yksi suurimmista vianaiheuttajista sähköverkolle ovat kaupungissa tehtävät kaivuutyöt.

Automaatiota lisäämällä sähköverkon toimitusvarmuutta on saatu parannettua merkittävästi ja sähkökatkojen kestoa oleellisesti lyhennettyä. Uuden teknologian avulla vikapaikka voidaan erottaa ja sähköt palauttaa suurimmalle osalle asiakkaista hyvinkin nopeasti.

Yli kolmasosa asiakkailta perittävistä siirtomaksuista käytetään sähköverkon investointeihin. Investointeja tarvitaan kasvavan kaupungin sähkön jakelun varmistamiseen ja sähköverkon uudistamiseen.

Faktat:

  • Sähköverkon pituus Helsingissä on 6200 km, josta maan alla 6000 km
  • Investoinnit sähköverkon kehittämiseen vuosittain 30 – 50 miljoonaa euroa
  • Helsingin jakeluhäiröitä voi seurata reaaliaikaisesti netissä https://www.helensahkoverkko.fi ja twitterissä @HELsahkoverkko.
  • Energiateollisuus ry:n tiedote koko Suomen sähkökatkoista