Uutinen / 20.9.2016

Sähköverkon luotettavuutta parannetaan muuntamoautomaatiolla

Automaatiota lisäämällä on sähköverkon toimitusvarmuutta saatu parannettua merkittävästi. Automaation avulla vikapaikka voidaan eristää ja etäkytkennöin palauttaa sähköt suurimmalle osalle asiakkaista hyvinkin nopeasti.

Emtele Oy ja Helen Sähköverkko Oy solmivat vuonna 2014 muuntamoautomaatioon liittyvän elinkaaripalvelusopimuksen ”avaimet käteen” –periaatteella. Sopimus sisälsi kaukokäyttö- ja mittaustoiminnallisuuden asentamisen ja ylläpidon 200:lle muuntamolle. Muuntamoautomaatiolla on saavutettu erittäin hyvät tulokset sähköverkon varmuuteen, joten sopimusta päätettiin jatkaa 150 muuntamolla. Sopimus sisältää muuntamokohteiden kaukokäyttöiset erotinohjaukset, tilatietojen, mittausten ja hälytysten välittämisen eri järjestelmiin sekä palveluun tarvittavat laitteet.

Muuntamoautomaatiota lisäämällä ja valvontaa laajentamalla Helen Sähköverkko on parantanut sähkönjakelun luotettavuutta ja laatua. Helen Sähköverkko on edelläkävijä muuntamoautomaatiossa, jonka merkitys jakeluverkon hallinnassa kasvaa, kun halutaan oleellisesti lyhentää sähkökatkoja. Muuntamoautomaation avulla vikapaikka voidaan erottaa ja sähköt palauttaa suurimmalle osalle asiakkaista hyvinkin nopeasti. Helen Sähköverkon muuntamoautomaatiomalli on saanut paljon myös kansainvälistä huomiota.

”Helen Sähköverkko on muuntamoautomaation edelläkävijä. Nyt tehdyllä sopimuksella jatkamme hyvää kehitystä”, toteaa johtaja Osmo Siirto Helen Sähköverkosta.

Helen Sähköverkko lisää muuntamoautomaatiota