Uutinen / 25.10.2016

Loistehon hinnoitteluun muutos

2017 vuoden alusta pien- ja keskijännitetehosiirtoasiakkaiden hinnoittelua muutetaan siten, että myös loistehon syöttämisestä verkkoon päin (loistehon anto) aletaan veloittaa.

Loistehon anto tarkoittaa loistehon syöttöä verkkoon päin (eli asiakkaalla kapasitiivinen kuorma). Uuden hinnoittelun mukaan loistehon annon laskutusteho on kuukauden suurin mitattu loistehon antoteho, josta on vähennetty 10 % saman kuukauden suurimmasta mitatusta pätötehosta.

Loistehon otto tarkoittaa asiakkaan kuluttamaa loistehoa (eli asiakkaalla induktiivinen kuorma). Loistehon oton laskutusteho säilyy samana. Se on kuukauden suurin mitattu loistehon ottoteho, josta on vähennetty joko 40 % saman kuukauden suurimmasta mitatusta pätötehosta tai vähintään 50 kvar.

Asetteluja vaihtamalla selvää säästöä

Mikäli asiakkaalla on käytössä loistehon kompensointilaitteistoja, kannattaa ne asetella siten, että asiakkaan loistehon tarve on induktiivisella puolella. Kun asiakas ottaa pienen määrän loistehoa verkosta jatkuvasti, on hänen loisteholaskutus minimaalinen.

Loistehon antomäärä näkyy tehosiirtoasiakkaiden laskuilla marras- tai joulukuusta lähtien. Mikäli käyttöpaikan sähkölaskulla näkyy laskutettavaa loistehon antoa, on todennäköisesti tarve muuttaa kohteen loistehon kompensointilaitteistojen toimintatapaa. Asiakkaan kannattaa ottaa yhteyttä omaan käytönjohtajaansa asettelujen muuttamiseksi.

Mitä loisteho on?

Sähköverkossa kulkee kahdenlaista sähköä, pätötehoa ja loistehoa. Pätötehoksi kutsutaan sähköä, jolla moottorit saadaan pyörimään ja lämmittimet kuumenemaan. Loisteho puolestaan vain värähtelee edestakaisin sähkölaitteen ja siirtoverkon välillä, se ei varsinaisesti tee mitään. Loistehon siirtäminen kuormittaa siirtojohtoja ja lisää sähköverkon häviöitä.

Tehokkaampaa sähkönkäyttöä loistehon hinnoittelulla

Pienien sähkönkäyttäjien, kuten kerrostalo- tai omakotitaloasukkaiden, loisteho on ilmaista.

Pien- ja keskijännitetehosiirtoasiakkaiden loisteho mitataan ja laskutetaan sähkönsiirtohinnaston mukaisesti. Loistehon hinnoittelulla pyritään siihen, että asiakkaat kompensoivat oman loistehonsa kulutuskohteessa, jolloin loistehoa ei tarvitse siirtää sähköverkossa.