Energiamurros

Energiamurroksessa aurinko- ja tuulivoimatuotanto sekä siirtymät eri energiamuotojen välillä lisääntyvät. Lisäksi häviölämpöjen talteenotto kehittyy ja energiatehokkuus pysyy tärkeänä teemana. Energiamurroksella on merkittävät vaikutuksensa jakeluverkkoyhtiöiden liiketoimintaympäristöön ja jakeluverkkotoiminnan eri osa-alueisiin. Seuraamme, analysoimme ja kehitämme toimintaamme mahdollistaen osaltamme energiamurroksen toteutumista.

 

Energiamurrokseen liittyviä tutkimuksia

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

2018:
Älykäs kaupunkienergia 
https://energia.fi/ajankohtaista_ja_materiaalipankki/materiaalipankki/alykas_kaupunkienergia.html#material-view

2017-2019:
FinSolar – taloyhtiöhanke aurinkosähkön hyödyntämiseen 
http://www.finsolar.net/taloyhtiot/finsolar-taloyhtiokokeilu/

2017:
Pientuotantokohteiden hallinnointi sähköverkkoyhtiössä
Honkanen, Petri. YAMK. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu