Energiamurros

Energiamurroksessa aurinko- ja tuulivoimatuotanto sekä siirtymät eri energiamuotojen välillä lisääntyvät. Lisäksi häviölämpöjen talteenotto kehittyy ja energiatehokkuus pysyy tärkeänä teemana. Energiamurroksella on merkittävät vaikutuksensa jakeluverkkoyhtiöiden liiketoimintaympäristöön ja jakeluverkkotoiminnan eri osa-alueisiin. Seuraamme, analysoimme ja kehitämme toimintaamme mahdollistaen osaltamme energiamurroksen toteutumista.

Energiamurrokseen liittyviä tutkimuksia

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

2018:
Älykäs kaupunkienergia
Älykäs kaupunkienergia -raportin tavoitteena on kuvata, miten ilmastoneutraali energiajärjestelmä voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti osallistamalla asiakkaita, samalla säilyttäen energian hyvä toimitusvarmuus ja kohtuullinen hinta.

2017-2019:
FinSolar – taloyhtiöhanke aurinkosähkön hyödyntämiseen 
FinSolarin taloyhtiökokeilun hankekuvaus

2017:
Pientuotantokohteiden hallinnointi sähköverkkoyhtiössä
Honkanen, Petri. YAMK. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu