Artikkeli / 4.4.2024

Helen Sähköverkon ja Helsingin kaupungin välinen sopimus mahdollistaa kaupungin kasvun

Helen Sähköverkko ja Helsingin kaupunki ovat allekirjoittaneet toteutussopimuksen sähköverkkojärjestelyistä Läntisen bulevardikaupungin alueella. Sopimus mahdollistaa urbaanin maankäytön ja pikaraitiotien rakentamisen Läntisen bulevardikaupungin alueelle.

Vihdintien ja Huopalahdentien ympärille suunnitellaan uutta urbaania maankäyttöä, Läntistä bulevardikaupunkia, joka nivoutuu Haagan, Munkkiniemen ja Pitäjänmäen kaupunginosiin. Bulevardikaupungin liikenneyhteydet tukeutuvat pikaraitiotiehen, joka kulkee Munkkiniemestä Huopalahdentien ja Vihdintien kautta Lassilaan ja aina Kannelmäkeen saakka. Bulevardikaupungin ja Länsi-Helsingin raitiotien toteutuminen edellyttävät muutoksia alueen sähköverkkojärjestelyihin.

Sähköverkon muutokset mahdollistavat kaupungin kasvun ja kehittymisen

Alueella sijaitsevat suurjännitteiset voimajohdot ja Pitäjänmäen sähköasema on siirrettävä, jotta bulevardikaupunki ja pikaraitiotie voidaan toteuttaa. Uudet sähköverkon ratkaisut mahdollistavat samanaikaisesti sekä Helsingin alueen sähkönsiirtojärjestelmän luotettavan toiminnan myös jatkossa että kaupunkirakenteen laajentamisen pohjoiseen.

Nyt solmittu sopimus kattaa avojohtojen osittaisen kaapeloinnin Pitäjänmäen sähköasemalta Kannelmäen, Meilahden ja Viikinmäen suuntaan siirtymäpylväille saakka. Vihdintien ja Meijeritien kupeeseen rakennetaan uusi Pitäjämäen sähköasema. Vanhan sähköaseman ja avojohtojen alueen vapautuu näin bulevardikaupungin rakentamiseen.

Uusi Pitäjänmäen sähköasema on sähkönsiirtoverkon kannalta merkittävä solmupisteasema ja yksi Helen Sähköverkon suurimmista sähköasemista.

– Sähköasematoiminnon siirtäminen uuteen sijaintiin on ollut haastava suunnittelutehtävä aseman suuruuden ja siihen liittyvien monien siirtoyhteyksien vuoksi. Toteutusprojekti on myös iso ja pitkäkestoinen kokonaisuus, ja se on aloitettava nyt, jotta alueet saadaan ajoissa vapautettua kaupunkirakentamista varten, sanoo Helen Sähköverkon liiketoiminnan kehityspäällikkö Markus Parviainen.

Bulevardikaupunki rakentuu 2030-luvulle tultaessa

Pitäjänmäen sähköaseman asemakaava on saanut lainvoiman vuonna 2023. Sähköaseman esirakentamistyöt alkavat vuoden 2024 aikana, ja varsinainen rakentaminen tapahtuu vuosina 2025–2027. Myös maakaapelointitöitä valmistellaan tunnelirakentamisella jo tämän vuoden aikana, varsinaista rakentamista suunnitellaan vuosille 2025–2027. Kokonaisuuden on tarkoitus valmistua vuoden 2028 aikana.

Bulevardikaupungin asemakaavoitus on käynnissä. Suunnittelu tulee jatkumaan osa-alueittain 2020-luvun aikana. Länsi-Helsingin raitiotien hankesuunnitelma hyväksyttiin alkuvuodesta 2024. Raitiotien rakentamisen arvioidaan alkavan vuonna 2026 ja valmistuvan 2030-luvun alussa.

Lue lisää aiheesta

Kehityshanke