Uutinen / 16.5.2016

Helen Sähköverkko Oy: Toimitusjohtajan katsaus 1-4/2016

Sähkön siirtoasiat olivat alkuvuodesta paljon julkisuudessa monen verkkoyhtiön nostettua siirtohintojaan. Myös Helen Sähköverkko nosti siirtohintaa 9 % 1.4.2016 alkaen. Sähkön toimitusvarmuus säilyi erittäin hyvällä tasolla.

Siirtopalvelu

Helsingissä sähkön käyttö on viimeisen kymmenen vuoden ajan pysynyt likimain samalla tasolla. Nyt alkuvuoden aikana on kehityksessä näkyvissä pientä muutosta, kun sähkön käyttö kasvoi tammi-huhtikuun aikana edellisvuoden tasosta 3,5 %.

Sähkönjakelun toimitusvarmuus oli erittäin hyvä. Keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli viimeksi kuluneen 12 kk aikana 2,8 minuuttia.

Helen Sähköverkon siirtohinta nousi 1.4.2016 keskimäärin 9 %. Edellinen muutos siirtohintoihin tehtiin viime vuoden alussa, jolloin hinnat laskivat 9 %. Nyt vuoden 2016 korotuksen myötä siirtohinnat nousivat vuoden 2014 tasolle.

Pääosin sähkölämmittäjien käyttämän aikasiirtotuotteen edullisemman yöajan aloitusaikaa siirrettiin siirtohintojen muutoksen yhteydessä myöhempään ajankohtaan. Päivä-yö-hinnoittelun aikarajat ovat muutoksen myötä energia-alan yleisen aikajaon mukaiset.

Uusia palveluita

Aurinkovoiman ja muun pientuotannon toimintaedellytyksiä parannetaan. Tuntimittaustietoa hyödyntämällä luodaan toimintamalli kiinteistöön asennetun pientuotannon sähkövero- ja siirtomaksujen hyödynjaosta kiinteistöyhtiön osakkaille. Seuraavaksi etsitään pilottikohteeksi asuinkiinteistöä, jossa toimintamallilla saatavaa hyötyä voidaan kohdentaa asukkaille.

Sähköisiä palveluja on kehitetty. Asiakas voi, muutettuaan uuteen kotiin, pyytää sähkön etäkytkentää tekstiviestillä, mikäli sähkön automaattinen kytkentä on epäonnistunut päällä olevan sähkölaitteen takia. Asiakkailla on myös mahdollisuus tilata maksuton tekstiviestitiedotus oman kotinsa sähkökatkosta.

Sosiaalista mediaa käytetään tiedotuksessa, mm. Twitter –tilin kautta viestitään yhtiön toiminnasta ja sähkökatkoista.

Investoinneilla varmistetaan hyvän toimitusvarmuuden säilyminen

Kantakaupungin hyvän toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi rakennetaan kahden sähköaseman, Suvilahden ja Viikinmäen, välille suuritehoinen kaksoiskaapeliyhteys. Uusi kaapeliyhteys otetaan käyttöön tämän vuoden lopussa.

Kalasataman sähkönkulutuksen kasvuun varaudutaan rakentamalla uusi sähköasema. Rakennustyöt alkavat huhtikuussa. Rakentamisessa otetaan huomioon kaupunkikuvalliset seikat, mm. sähköaseman ympärille tulee graffitiaita.

Sähköasemien peruskorjausinvestoinnit ovat valmistuneet Punavuoren ja Töölön sähköasemilla. Työt ovat meneillään Laajasalon sähköasemalla. Asiakkaiden sähkönjakelukatkoksia vähentäviä maasulkuvirran kompensointilaitteistoja on lisätty uusille sähköasemille.

Toimintaympäristön muutoksia

Energiavirasto valvoo verkkoyhtiöiden hinnoittelun kohtuullisuutta. Vuoden alussa alkoi sähköverkkotoiminnan uusi nelivuotinen valvontajakso. Uuteen valvontajaksoon liittyvät siirtohintojen hinnankorotukset nousivat alkuvuodesta uutisotsikoihin ja kohtuuttomiksi koettujen korotusten johdosta käynnistyi sähkömarkkinalain muutosprosessi. Lakiin suunnitellaan mm. kattoa yksittäiselle hinnankorotukselle ja toistumisvälille.

Kantaverkon ja paikallisen jakeluverkon määrittelyn tarkastelua on jatkettu markkinaoikeudessa. Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n kantaverkon laajuuden määrittely on useilta osin helsinkiläisten sähkönkäyttäjien etujen vastainen ja muutosta haetaan markkinaoikeudesta.

Asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti   

Sähköverkkoyhtiön toiminnan täytyy olla tasapuolista ja syrjimätöntä kaikkia sähkönmyyjiä ja asiakkaita kohtaan. Tämän toteutumista arvioitiin sisäisessä tarkastuksessa. Tarkastuksessa ei havaittu yhtään vakavaa poikkeamaa.

Katsauskaudella ei ole tapahtunut työtapaturmia HSV:n henkilöstölle.

 

Helsingissä 9.5.2016

Risto Harjanne toimitusjohtaja