Liittymän muutostyöt

Tilaa jännitekatko, jos kohteen katkaisu ja kytkentä tapahtuu saman päivän aikana.

Tilaa jännitekatko

Tilaa katkaisu, jos kohde jää pidemmäksi aikaa jännitteettömäksi ja erikseen takaisinkytkentä, kun haluat ottaa liittymän käyttöön.

Tilaa katkaisu

Tilaa liittymän takaisinkytkentä, kun haluat kytkeä sähköt takaisin liittymääsi.

Tilaa takaisinkytkentä